Dayanışma Çağrısı: Hollanda Araştırma Enstitüsü’nün kapanmasını önleyin/Call for solidarity: Save the Netherlands Institute in Turkey

(English follows Turkish)

NINO yönetim kurulunun değerli üyeleri,

Hollanda Araştırma Enstitüsü’nün ciddi bütçe kesintileri nedeniyle kapanma tehlikesi altına girdiğini öğrendik. Akademik topluluğun üyeleri olarak bu konuyla ilgili ciddi kaygımızı dile getirmek ve enstitüyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Hollanda Araştırma Enstitüsü, 1958’de kurulduğundan beri özellikle arkeoloji, tarih, sanat tarihi ve sosyal bilimler olmak üzere akademik alanda önemli bir partner olmuştur. Hollanda Araştırma Enstitüsü’nün yöneticisi konumundaki Hollanda Yakındoğu Enstitüsü (NINO) yönetim kurulunun enstitüyü kapatmaması konusunda kuvvetle ısrar ediyoruz.

57 yıl boyunca enstitü; Türk, Hollandalı ve uluslararası akademisyenler, öğrenciler ve diğer pek çokları arasında entelektüel ve kültürlerarası alışveriş konusunda samimi ve ufuk açıcı bir platform sağlamıştır. Enstitünün kapsamlı kütüphane koleksiyonu, akademik topluluğumuz için devam eden bir anlam ve öneme sahiptir ve bize öyle geliyor ki enstitünün paha biçilmez mirası, akademik topluluğun bugünü açısından önem arz eden konumu ve gelecekte Türkiye, Hollanda ve diğer ülkerlerdeki üniversiteler arasındaki çok önemli partner olma potansiyeli, enstitünün kapanmasını akla sığmaz ve oldukça sakıncalı bir durum haline getirmektedir. NIT’in şimdiki mali sıkıntılarını anlıyor ve bundan üzüntü duyuyoruz, ancak bu durumun enstitünün kapatılması düşüncesini geçerli kılmadığına inanıyoruz. Şimdiki sorunların aşılacağına ve yerlerini Hollanda Araştırma Enstitüsü için parlak ve üretken bir geleceğin alacağını umuyoruz.

Kaygımızı göz önünde bulunduracağınız için içten teşekkürlerimizi sunar, doğru kararı vereceğinize inandığımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,
NIT ile dayanışmayla


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear members of the NINO board,

It has come to our attention that the Netherlands Institute in Turkey is under the threat of closure due to severe budget cuts. As members of the academic community we would like to express our grave concern about this issue and declare our solidarity with the institute. The Netherlands Institute in Turkey has been an important partner in the academic landscape, especially in the field of archaeology, history, art history and the social sciences since its establishment in 1958. We strongly urge the board of the Netherlands Institute for the Near East (NINO) as the executive of the Netherlands Institute in Turkey not to move toward the closure of the institute under any circumstance.

For 57 years the institute has provided a welcoming and stimulating platform of intellectual and intercultural exchange between Turkish, Dutch and international scholars, students and many others. The comprehensive collection of its library is of continuing relevance to our community and we feel that the combination of its invaluable legacy, its important position in the present of academia and its great potential as a pivotal partner between Turkish, Dutch and other universities in the future make a closure both unthinkable and highly undesirable. We understand and regret the current financial difficulties of the NIT, but we do not think that this validates the consideration of closure. We are hopeful that the issues of the present-day will subside and make place for a bright and productive future for the Netherlands Institute in Turkey.

We thank you kindly for considering our concern and are confident that you will make the only right decision.

Yours faithfully,
in solidarity with the NIT

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question