2019【Taiwan Literary Awards For Migrants】Rehistrasyon
Mahalagang paalala:
Isang kalahok lamang ang maaaring isubmite ng bawat isang tao. Huwag magbigay ng parehong entry sa ilalim ng iba't-ibang pangalan. Kapag naimbestigahan ng organizers na may mga dobleng entries, mawawala ang kwalipikasyon na sumali sa Migrants' Literary Awards ngayong taon.

重要提醒:
每位參賽者投稿文章以一篇為限,同一篇文章,請勿以別名重覆投稿。經主辦單位查驗身分後,若有重覆投稿的情形,您將喪失本屆移民工文學獎的參賽資格。

Personal Impormasyon 個人資料
Ang nilalaman rito ay hindi ipapakita sa publiko nang walang pahintulot mula sa may-akda.
以下欄位未經作者本人同意不會公開。
Tutoong Pangalan 真實姓名 *
Your answer
Kaansari 性別 *
Other / 其他
Araw ng Kapanganakan 出生日期 *
Taon 19xx / Buwan / Araw 西元 年/月/日
Your answer
Nasyonalidad 國籍 *
Your answer
Tirahan sa kasalukuyan 目前居住地 *
Isulat ang bansa / lunsod, halimbawa: Taiwan / Taipei. 請填寫國家/城市,例如:臺灣/台北。
Your answer
Pagkakakilanlan 身份 *
Other / 其他
Pagpapakilala sa Sarili 自我介紹 *
Gumawa ng simpleng pagpapakilala sa iyong sarili, halimbawa: trabaho sa kasalukuyan, dahilan o pagganyak sa pagsulat ng gawain at iba pa. 請簡單自我介紹,例如:目前職業、創作動機等。
Your answer
Paraan ng Pag-contact 通聯方式
Magbigay ng APP contact number na madalas mong gamitin upang madali kang mahanap at makausap ng organizer.
請提供經常使用之通訊軟體帳號,以利主辦單位後續聯繫。
Telepono 電話 *
Your answer
E-mail *
Kapag walang ginagamit na e-mail address, pakisulat ang wala. 若無電子郵件,請填無。
Your answer
Facebook/Line/Instagram/Whatsapp *
Ang paraan ng pagsulat ay 「APP:account name / ID」, halimbawa: 「LINE:TLAM2018」. Kapag walang ginagamit na social software, magbigay ng paraan na bukod sa telepono at e-mail address, na kung saan ka mahahanap at makakausap. 填寫方式為「通訊軟體:帳號ID」,例如「LINE:TLAM2018」。若無使用上述社群軟體,請提供電話、電子郵件以外,可聯繫到您的方式。
Your answer
Ang Kalahok na Entry 投稿作品
Pinakamainam 3000 salita na entry. Anumang literary style, isang artikulo bawat isang tao.
作品3,000字內為宜,文體不限,每人限投一篇。
Pamagat 作品名稱 *
Your answer
Ang Isasali mong Gawain 投稿文章 *
Isulat ang laman ng iyong entry sa ibaba. 請將您的作品填寫至下方文字框。
Your answer
Pagsang-ayon 同意書
*
Sumasang-ayon ang contestant na sumali sa " Migrants’ Literary Awards" at tutoo ang lahat na impormasyong isinulat. Ang isinaling gawain ay hindi lumalabag sa karapatang intellectual property ng ibang tao. Kapag meron man ay pananagutang mag-isa ng may-akda ang lahat ng pananagutan sa batas. Ang may-akda ay may karapatang morality at pag-aari sa isinulat na gawain at binibigyan ng pahintulot ang organizer na ipalaganap, ilathala at iprisinta sa anumang uri. Ang lahat nang ito ay binibigyan ng pagsang-ayon ng may-akda.茲保證本人參加【移民工文學獎】所填報之資料均完整屬實,且參賽作品絕無侵害他人智慧財產權之情事,若有違者,本人願自付一切法律責任。本人享有作品之著作人格權及著作財產權,並同意無償授權主辦單位用於任何形式之推廣、出版、發表。以上。特立此同意書。
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service