ใบสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ระดับชั้นที่สมัครเรียน *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
อายุ *
Your answer
เกิดวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
จังหวัดที่เกิด *
Your answer
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ *
Your answer
หมู่ที่ *
Your answer
ถนน
Your answer
บ้าน
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
บิดาชื่อ -สกุล *
Your answer
บิดาอายุ
Your answer
อาชีพบิดา
Your answer
มารดาชื่อ -สกุล *
Your answer
มารดาอายุ
Your answer
อาชีพมารดา
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ของบิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ใกล้ชิดที่ติดต่อได้ *
Your answer
จบชั้น ป.6 ,ม.3 จากโรงเรียน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
ผลการเรียนเฉลี่ย
Your answer
ความสามารถพิเศษ
Your answer
โรคประจำตัว (ถ้ามี)
Your answer
หลักฐานที่จะนำมาแสดงในวันรายงานตัว *
Required
เป็นนักเรียน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy