Osoba z niepełnosprawnością w roli rodzica
Jestem studentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i przeprowadzam badania dotyczące rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną jedynie w pracy magisterskiej.
Płeć
Clear selection
Wiek
Wykształcenie
Clear selection
Stan cywilny
Clear selection
Rodzaj i stopień niepełnosprawności
Niepełnosprawność
Clear selection
Pan/Pani jest czynny zawodowo
Clear selection
Wiek dzieci z niepełnosprawnością w rodzinie oraz rodzaj i stopień niepełnosprawności; jeśli dziecko/dzieci są pełnosprawne, proszę wpisać sam wiek
Captionless Image
Partner/partnerka posiada orzeczenie o niepełnosprawności
Clear selection
*Rodzaj i stopień niepełnosprawności partnera/partnerki (jeśli odpowiedź w poprzednim zadaniu brzmiała "tak")
Która z poniżej wymienionych przesłanek miała w głównej mierze wpływ na podjęcie decyzji o posiadaniu dziecka?
Czy Pan/Pani ...
TAK
NIE
planował/a posiadanie dzieci?
miał/a oczekiwania dotyczące liczby dzieci?
miał/a oczekiwania dotyczące płci dzieci?
przygotowywał/a się do narodzin dzieci uczęszczając do szkoły rodzenia?
odczuł/a szczególne zainteresowanie personelu medycznego przygotowaniem osób z niepełnosprawnością do roli rodzica?
Clear selection
Czy w trakcie ciąży Pani/ Pańska Partnerka odbywała wizyty u ginekologa?
Clear selection
Które uczucia dominowały, gdy dowiedział się Pan/Pani o pierwszej ciąży?
Które uczucia dominowały, gdy dowiedział/a się Pan/Pani o DRUGIEJ ciąży? Jeśli nie dotyczy, proszę przejść do kolejnych pytań.
Które uczucia dominowały, gdy dowiedział/a się Pan/Pani o TRZECIEJ ciąży? Jeśli nie dotyczy, proszę przejść do kolejnych pytań.
Które uczucia dominowały, gdy dowiedział/a się Pan/Pani o CZWARTEJ ciąży? Jeśli nie dotyczy, proszę przejść do kolejnych pytań.
Czy Pan/Pani brał pod uwagę ryzyko narodzin dziecka z niepełnosprawnością?
Clear selection
Czy podczas ciąży i po porodzie uzyskała Pan/Pani wsparcie, wskazówki i sugestie, jak opiekować się dzieckiem?
Clear selection
Jeśli Pan/Pani uzyskała wsparcie, proszę poniżej wypisać w jakiej formie, jeśli nie, proszę przejść do następnego pytania
Z kim prowadzi Pan/Pani gospodarstwo domowe?
Clear selection
Który aspekt życia Pana/Pani zdaniem uległ poprawie, a który pogorszeniu bezpośrednio po narodzinach pierwszego dziecka?
Poprawa
Pogorszenie
Brak zmiany
Trudno powiedzieć
warunki finansowe
warunki mieszkaniowe
atmosfera domowa
relacja z matką
relacja z ojcem
relacja z dalszą rodziną
relacje z sąsiadami
Clear selection
Jak ocenia Pan/i siebie w aktualnie realizowanych rolach w skali od 1(bardzo nisko) do 5(bardzo wysoko)?
5
4
3
2
1
Nie dotyczy
syn/córka
brat/siostra
kolega/koleżanka
mąż/żona (partner/partnerka)
ojciec/matka
pracownik
Clear selection
Czy kiedykolwiek Pan/Pani odczuł/a, że fakt bycia rodzicem z niepełnosprawnością powoduje nietypowe reakcje społeczeństwa?
Clear selection
*Jeśli Pan/Pani odczuł/a, że fakt bycia rodzicem z niepełnosprawnością powoduje nietypowe reakcje społeczeństwa, to z jakimi nietypowymi reakcjami się Pan/Pani spotkała? jeśli odpowiedź brzmiała "nie", proszę przejść do następnego pytania
Proszę wymienić osoby bądź instytucje, które wspierały/wspierają Pana/Panią w realizacji roli rodzicielskiej.
Czy te działania wspierające ułatwiły Panu/Pani realizację roli rodzica?
Clear selection
W jaki sposób Pan/Pani najczęściej spędza czas wolny z dzieckiem/dziećmi?
Jakie ułatwienia powinno wprowadzić się do przedmiotów codziennego użytku, by pełnienie roli rodzica dla osoby z niepełnosprawnością było bardziej przystępne?
Czy Pan/Pani zgadza się ze stwierdzeniem, że społeczeństwo nie akceptuje rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością?
Clear selection
Czy Pan/Pani zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby z niepełnosprawnością są mniej kompetentnymi rodzicami?
Clear selection
Proszę o uzasadnienie odpowiedzi z poprzedniego pytania
Jakie trudności na co dzień napotyka Pan/Pani w związku z realizacją roli rodzicielskiej?
Proszę dokończyć zdanie: Dobrym rodzicem jest rodzic, który…
Czy narodziny dziecka w Pana/Pani rodzinie wpłynęły na zwiększenie Pana/Pani poczucia szczęścia?
Clear selection
*Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedź brzmiała "trudno powiedzieć", to proszę o uzasadnienie dlaczego? Jeśli padly inne odpowiedzi, proszę przejść do następnego pytania
Jak ocenia Pan/Pani siebie w roli rodzica w skali od 1 (bardzo nisko) do 5 (bardzo wysoko)
bardzo nisko
bardzo wysoko
Clear selection
Na które z poniżej wymienionych zadań wykonywanych w ramach ról rodzicielskich, Pana/Pani niepełnosprawność miała pozytywny lub negatywny wpływ?
pozytywny
negatywny
brak wpływu
trudno powiedzieć
urodzenie dziecka
Tworzenie warunków do rozwoju dziecka
Zaspokajanie potrzeb fizjologicznych dziecka
Zaspokajanie potrzeb psychologicznych dziecka
Zaspokajanie potrzeb społecznych dziecka
Podejmowanie działań pielęgnacyjnych
Realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych
Clear selection
Czy Pan/Pani podejmuje jakieś działania w związku z walką ze stereotypami dotyczącymi rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością?
Clear selection
*Jeśli odpowiedź w poprzednim zadaniu brzmiała "tak", proszę wpisać jakie działania Pan/Pani podejmuje. Jeśli padła odpowiedź "nie", proszę przejść do następnego pytania
Jak Pan/Pani ocenia skuteczność kampanii społecznych dotyczących rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością?
Clear selection
Czy Pana/Pani zdaniem ilość kampanii społecznych na rzecz rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością jest wystarczająca?
Clear selection
Które z poniżej wymienionych wartości najczęściej przekazuje Pan/Pani swojemu dziecku/dzieciom? Jeśli dziecko jest zbyt małe, to proszę wskazać, na których wartościach Pani/Panu najbardziej zależy
Moje dziecko/dzieci...
Tak
Nie
Dziecko jest zbyt małe, bym mógł/mogła to ocenić
Rozumie/ją fakt, że jestem niepełnosprawny/niepełnosprawna
Pomaga/ją mi w tych czynnościach, których nie mogę sam/sama wykonać
nie cierpi/ą mojej niepełnosprawności i ograniczeń nią spowodowanych
Nauczyło/y się radzić z moimi ograniczeniami
z powodu ciągłego przebywania z osobą dotkniętą niepełnosprawnością, na napotkane "inności" w życiu reaguje/ą z mniejszym onieśmieleniem i zakłopotaniem
w związku z moją niepełnosprawnością, jest/są narażone na drwiny, wyśmiewanie przez rówieśników
ma/ją dobre relacje ze swoimi kolegami/koleżankami itp.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Poczta UW dla studentów. Report Abuse