Záväzná prihláška – OBJEDNÁVKA
Termín konania: 9. – 13. apríl 2018
Miesto konania: Dudince, Hotel HVIEZDA***

Pozvánky s programom na https://www.kongres-studio.sk/inpage/workshopy-sck-2018/

V prípade, že nemôžete alebo nechcete vyplniť túto elektronickú prihlášku, pošlite prosím na adresu organizačného garanta konferencie poštou, faxom alebo prostredníctvom e-mailu tlačenú verziu prihlášky, ktorú nájdete tiež na vyššie uvedenej adrese.

Uzávierka záväzných prihlášok a termín úhrady najneskôr do 28. marca 2018.
Pri úhrade poplatku po tomto termíne je nutné, aby účastník pri registrácii predložil kópiu dokladu o zaplatení.

PREDMET OBJEDNÁVKY
Účasť na Workshope pre správcov cestných komunikácií 2018
Účastnícky poplatok uvedený v cenníku zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie workshopu, celodenné stravovanie (2x obed, 1x raňajky, 1x večera), ubytovanie v 2-posteľovej izbe, občerstvenie počas podujatia. Príslušnú čiastku prosíme uhradiť na vyznačený účet dodávateľa.
Priezvisko, meno, titul účastníka *
V prípade viacerých účastníkov dopíšte sem, prosím, ich mená.
Your answer
Účasť 9. – 10. apríl 2018
Do poľa "Iné" uveďte počet účastníkov / celkovú sumu k úhrade, napr. 2/144
Účasť 10. – 11. apríl 2018
Do poľa "Iné" uveďte počet účastníkov / celkovú sumu k úhrade, napr. 2/144
Účasť 11. – 12. apríl 2018
Do poľa "Iné" uveďte počet účastníkov / celkovú sumu k úhrade, napr. 2/144
Účasť 12. – 13. apríl 2018
Do poľa "Iné" uveďte počet účastníkov / celkovú sumu k úhrade, napr. 2/144
Ubytovanie
Hotel HVIEZDA – 2-posteľová izba.
V prípade, že máte spolubývajúceho uveďte prosím jeho meno, inak Vám bude doplnený spolubývajúci (rovnakého pohlavia) zo zoznamu účastníkov.
Ubytovanie - 1. workshop
Ubytovanie 2. workshop
Ubytovanie 3. workshop
Ubytovanie 4. workshop
Poznámka k ubytovaniu
Špeciálne požiadavky na stravu (dieta)
Your answer
OBJEDNÁVATEĽ
Názov spoločnosti / inštitúcie *
Your answer
Ulica č. *
sídlo
Your answer
Mesto *
sídlo
Your answer
PSČ *
sídlo
Your answer
IČO *
Your answer
DIČ *
Your answer
IČ DPH
Ak ste plátcom DPH
Your answer
Názov peňažného ústavu
Your answer
IBAN
Your answer
Kontaktná osoba *
Your answer
Telefón *
Your answer
E-mail: *
Your answer
DODÁVATEĽ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Belinského 11, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 45 384 851
IČ DPH: SK2022967771
----------------------------------
Tel./Fax : +421 2 62 41 04 76
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
www.kongres-studio.sk
----------------------------------
Bankové spojenie pre úhradu:
Tatrabanka, a.s., Bratislava
IBAN: SK56 1100 0000 0029 2783 1976
SWIFT: TATR SK BX
----------------------------------
VS: 0181, 0182, 0183, 0184
KS: 0308
----------------------------------
UPOZORNENIE PRE PLATBU PROSTREDNÍCTVOM BANKOVÉHO PREVODU
Pre správne vystavenie daňového dokladu je nutné do údajov o platbe (v kolónke správa pre prijímateľa, účel platby, atď.) presne uviesť: priezvisko účastníka (-ov) – skratka názvu objednávateľa.
Daňový doklad bude účastníkom vydaný pri registrácii, alebo zaslaný poštou na adresu objednávateľa.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service