Dotazník o obeznámenosti a možnostech implementace servitizace v českých podnicích
Servitizace je inovační proces, který zvyšuje hodnotu produktu postupným přidáváním služeb. Úspěšným zaváděním strategie servitizace se služby stávají dalším zdrojem příjmů a zisku, zajišťují spokojenost zákazníků, diferenciaci produktu od konkurence a podporují růst podniku.

Cílem mojí diplomové práce je popsat servitizaci, proces přechodu k servitizaci a možnosti její implementace v českých podnicích. Proto byl vytvořen tento dotazník pro zjištění obeznámenosti s pojmem servitizace. Jeho výsledky jsou anonymní, nikde se neobjeví v souvislosti s Vaší firmou.

Dotazník vznikl na základě spolupráce s firmou BizGarden, která představuje pilotní projekt THINGS+ spolufinancovaný z programu INTERREG Central Europe 2014-2020. V rámci projektu firma BizGarden nabízí bezplatné poradenství v oblasti servitizace.

Kolik má Váš podnik zaměstnanců?
Jaký je roční obrat Vaší firmy?
Jaká je Vaše pozice ve firmě? Vyplňte prosím.
Your answer
Kdo má u Vás ve firmě na starost inovace?
V případě, že jste v předchozí odpovědi uvedli jiné, prosím rozveďte.
Your answer
V jakém průmyslovém odvětví Vaše firma působí? Můžete vybrat více odpovědí.
Je Vaše firma orientovaná spíše na produkt nebo na poskytování služeb?
Vysvětlivka
Pokud mezi následujícími odpověďmi nenajdete takovou, která by vystihovala Váš názor nebo zkušenost, vyberte prosím takovou odpověď, která se nejvíce podobá vašemu skutečnému názoru. Některé odpovědi jsou klasifikovány na stupnici od 1 do 6. Jednotlivé stupně jsou popsány níže:
1 – Určitě ano
2 – Ano
3 – Spíše ano
4 – Spíše ne
5 – Ne
6 – Určitě ne
Setkali jste se s pojmem servitizace (servitization)?
V případě, že odpovíte na stupnici od 4 do 6, prosím, přejděte na poslední otázku.
Určitě ano
Určitě ne
Rozumíte pojmu servitizace?
Určitě ano
Určitě ne
Využíváte strategii servitizace ve Vaší firmě?
V případě, že odpovíte na stupnici od 1 do 3, prosím, přejděte na poslední otázku.
Určitě ano
Určitě ne
Domníváte se, že by bylo vhodné využít strategii servitizace pro Váš produkt?
V případě, že odpovíte na stupnici od 4 do 6, prosím, přejděte na poslední otázku.
Určitě ano
Určitě ne
Plánujete zavést strategii servitizace ve Vaší firmě?
Určitě ano
Určitě ne
Pokud máte zájem o výsledky v souhrnné formě nebo o více informací, uveďte prosím kontakt.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Univerzita Pardubice. Report Abuse - Terms of Service