Prijava za NTC kamp CRNA GORA 2020.
Poštovani roditelji, ukoliko želite da prijavite dete za NTC kamp, molimo Vas da pažljivo i na latinici popunite ovu prijavnu formu.
Prijava važi za decu od 3 do 13 godina.
Neka od pitanja su ista kao u dokumentu "Saglasnost za roditelje" (koji ćete dobiti nakon prijave na mail od turističke agencije), molimo Vas da odgovori budu ujednačeni. Prijavu popunite preko računara, jer ne prođe uvek kada se popuni preko telefona. Ukoliko ste popunili preko telefona proverite da li ste dobili kopiju odgovora na mail, ako niste kontaktirajte nas na ntccentricg@gmail.com
Email address *
Ime i prezime roditelja *
Your answer
Kontakt telefon *
Your answer
Ime i prezime deteta (koristiti kukice na slovima č,ć,đ,ž,š) *
Your answer
JMBG deteta ili broj pasoša za strane državljane (za potrebu prijave boravka) *
Your answer
Odaberite veličinu majice za svoje dete *
Pol deteta *
Datum rođenja deteta (dan/mesec/godina) *
MM
/
DD
/
YYYY
Uzrast deteta (označiti uzrast deteta koji je sada, a ne koji će biti u septembru 2020.) *
Mesto stanovanja *
Your answer
Adresa stanovanja (ulica, broj) *
Your answer
Ukoliko želite da dete pohađa kamp na DURMITORU, odaberite termin
Grad iz kojeg biste išli *
Da li dete ide ili je išlo na NTC radionice? *
Da li je dete nekad učestvovalo na NTC kampu? *
Required
Na kom pismu želite da dete dobije radnu svesku? *
Da li dete ima alergiju? *
Ukoliko ima, navedite na šta je alergično
Your answer
Da li dete boluje od neke hronične bolesti *
Ukoliko boluje, navedite od koje
Your answer
Ako dete prima terapiju, navedite naziv leka i dozu
Your answer
Dajem saglasnost da moje dete boravi na obrazovno-rekreativnom NTC kampu *
Dajem saglasnost da moje dete bude fotografisano tokom kampa i da te slike NTC agencija koristi za svoje potrebe *
Jasno mi je da organizator kampa ne može preuzeti odgovornost za vredne stvari moga deteta (mobilni telefon, elektronski uređaji) *
Jasno mi je da ukoliko se moje dete ne bude ponašalo u sakladu sa pravilima kampa, mogu biti pozvan/a da dođem po dete. *
Ime i prezime i broj lične karte roditelja koji je dao saglasnost *
Your answer
Napomena (molimo Vas da sve naknadne napomene pošaljete na mail ntccentricg@gmail.com do 10. juna)
Your answer
Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, učesnik se obaveštava da se podaci o ličnosti prikupljaju u cilju informisanja o planiranim aktivnostima na NTC kampu i drugim NTC dešavanjima, da se obrada i čuvanje podataka vrši na osnovu zakona, da će rukovalac podataka na adekvatan način zaštiti podatke o ličnosti od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa standardima, da će se podaci o ličnosti koristiti prilikom obaveštavanja učesnika o aktivnostima na NTC kampu i NTC dešavanjima, da se pristanak na obradu podataka o ličnosti može opozvati bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan rukovaocu nadoknaditi opravdane troškove i štetu u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.Ovim putem potvrđujem da sam obavešten/a o obradi podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i dajem dobrovoljni pristanak da se podaci koje dostavljam obrađuju u smislu navedenog Zakona. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy