သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သတင္းေပးပို႕ေရးသားနည္း သင္တန္း
ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI)၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ မွ Canal France International (CFI) ႏွင့္ World Wildlife Fund Myanmar (WWF ျမန္မာ) တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ထား၀ယ္ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ ငါးရက္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မွ သင္တန္းဆရာမ်ားက သင္ၾကားျပသေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒသအလိုက္ သင္ၾကားသြားမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ -

Mandalay - Business Sustainability ( November 15 - 19)
Dawei - Bio Diversity ( November 22 - 26)
Yangon - Energy ( November 7 - 11 )တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

- သတင္းေထာက္ျဖစ္ရမည္။
- သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းရက္မ်ားအား အစမွ အဆံုးတိုင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရမည္။
- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ပါ Form တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းခဲ့ႏိုင္ပါသည္။

Email address
မိမိတက္ေရာက္လိုသည့္ သင္တန္းက်င္းပမည့္ ေနရာ
Required
အမည္
Your answer
ကေလာင္အမည္
Your answer
Email
Your answer
Phone number
Your answer
ေမြးသကၠရာဇ္
Your answer
ေနရပ္လိပ္စာ
Your answer
လက္ရွိသတင္းေရးသားေနေသာ သတင္းတိုက္အမည္
Your answer
မိမိ ရာထူး
Your answer
ေန႕စဥ္လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္။
Your answer
ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈ
Your answer
သတင္းေရးသားမႈ ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး သင္ ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
Your answer
သတင္းေရးသားမႈ ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး သင္ ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
Your answer
ပညာအရည္အခ်င္း
Your answer
သင္၏ အလုပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ သင္တန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
Your answer
သင္၏ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
Your answer
သတင္းေထာက္အျဖစ္စတင္လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္ ခုႏွစ္ ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ သက္တမ္းကို ေဖာ္ျပပါ။
Your answer
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသည့္အေၾကာင္းရင္းအား ေဖာ္ျပပါ။
Your answer
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dawn-net.com. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms