Dotazník pre tvorbu PHSR Humenné 2016 – 2022
Vážení Humenčania,

v týchto dňoch Mesto Humenné pracuje na  dokumente s názvom  Program sociálneho rozvoja mesta Humenné (PHSR) na roky 2016 – 2022. Vyplýva to zo zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/ 2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Ide o základný strednodobý plánovací dokument, ktorý určí smerovanie mesta Humenné na obdobie 7 rokov. Bude obsahovať  analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť, ktorá bude obsahovať  finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení.

Na vypracovanie tohto dokumentu, je potrebné aktívne zapojenie obyvateľov mesta Humenné, podnikateľov, zástupcov verejného a neziskového sektora. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri získavaní informácií.
Vaše názory sú pre nás dôležité. Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie krátkeho, anonymného  dotazníka. Veríme, že každý komu záleží na rozvoji mesta, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak spolupodieľať na vytvorení spoločného dokumentu.

 Vyhodnotenie anonymného dotazníka a získané informácie budú použité do pripravovaného PHSR mesta Humenné a premietnu sa do jeho strategickej časti.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a veríme, že PHSR mesta Humenné na roky 2016 – 2022 prispeje k zvýšeniu životnej úrovne v našom meste.

                                                                                                                                                                Pracovná skupina PHSR

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Pohlavie
Vek
Vzdelanie
Ekonomická aktivita:
Ako dlho bývate v meste?
Mesto Humenné vnímam ako sídlo vhodné pre:
Aká je podľa Vás kvalita života v meste?
V ktorej oblasti vidíte hlavnú výhodu mesta (označte najmenej 3 možnosti):
Ktorá oblasť života v meste Humenné potrebuje najväčšie zmeny? ( označte maximálne 2 možnosti):
Ohodnoťte nižšie uvedené oblasti číslami od 1-5 maximálne   *
(1 – veľmi dobre, 2 – dobre, 3 – priemerne, 4 – podpriemerne, 5 – nevyhovujúce)
1
2
3
4
5
Celkový vzhľad mesta
Kvalita a dostupnosť služieb
Profesionalita služieb mestského úradu
Voľno-časové aktivity pre deti, mládež
Dostupnosť mesta hromadnou dopravou
Podmienky na bývanie v meste
Úroveň bezpečnosti mesta
Úroveň školstva v meste
Úroveň zdravotníckych služieb
Aké služby Vám v meste chýbajú *
Ako by ste zhodnotili kultúrny život v meste: *
Required
Aké máte návrhy k zlepšeniu kultúrneho vyžitia v meste *
Ako by ste zhodnotili športový život v meste: *
Required
Aké máte návrhy k zlepšeniu športového vyžitia v meste *
Je podľa Vás v meste dostatok možnosti na trávenie voľného času: *
Aké máte návrhy k zlepšeniu možnosti trávenia voľného času v meste: *
Ako hodnotíte úroveň sociálnych služieb v meste? *
(sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre osoby v dôchodkovom veku, bezdomovcov a podobne)
Required
Aké máte návrhy na zlepšenie sociálnych služieb? *
(sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre osoby v dôchodkovom veku, bezdomovcov a podobne)
Ste zamestnaný/á: *
Required
Ak by sa Vám naskytla možnosť pracovať priamo v meste, využili by ste ju?
Vypĺňajú iba tí, ktorí označili inú možnosť ako možnosť „som zamestnaný v meste"
Čo by Vás podnietilo k podnikaniu v meste? *
V čom vidíte najväčšie prekážky podnikania v meste? *
Je podľa Vás mesto pripravené na príchod nových investorov? *
Required
Ohodnoťte nižšie uvedené oblasti číslami od 1 – 5 *
(1 – veľmi dobre, 2 – dobre, 3 – priemerne, 4 podpriemerne, 5 – nevyhovujúce)
1
2
3
4
5
Verejný vodovod a kanalizácia
Stav miestnych komunikácií
Množstvo verejných parkovacích miest
Zber a odvoz komunálneho odpadu
Stav verejnej zelene
Stav verejného osvetlenia
Stav miestnych cyklotrás
Ste za vybudovanie nových cyklotrás? *
Required
Ako hodnotíte kvalitu životného prostredia v meste? *
Required
Zaujíma Vás spoločensko-politické dianie v našom meste? *
Required
Miesto pre Vaše návrhy a pripomienky
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili vyplnením tohto dotazníka. Svojimi názormi a nápadmi ste pomohli k lepšiemu spoznaniu situácie v meste a jeho  perspektívy z pohľadu Vás, občanov – ľudí, ktorí tu žijú, vytvárajú hodnoty a majú záujem o rozvoj mesta.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy