TRƯỜNG VIỆT NGỮ HOA NGHIÊM 2021
HOA NGHIEM VIETNAMESE LANGUAGE SCHOOL
442 - 448 Springvale Road Springvale South VIC 3172
Tel: 03 9548 2215
Mobi: 0413 857 390.
Website: http://www.vls.hoanghiem.org.au
Email *
ĐƠN GHI DANH 2021 / ENROLMENT FORM 2021
Xin Lưu Ý: Quý phụ huynh vui lòng đọc kĩ và điền tất cả các thông tin cần thiết, đặc biệt là các mục có gán dấu (*). Xin vui lòng dùng trình duyệt web là Google Chrome hoặc Firefox để mở form đăng kí này.

Note: Students' parents read carefully and fill in all possible sections, especially some section labeled (*). Please use the web browser as Google Chrome or Firefox to open this form.
Xin quý phụ huynh đánh dấu vào giờ học thích hợp: *
Thông Tin Học Sinh / Student Details
Xin Lưu Ý: Để giúp cho hệ thống thông tin của Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính của Bộ Giáo Dục dành cho các trường ngôn ngữ, thông tin của học sinh cần phải chính xác và giống như khi ghi danh ở trường chính mạch.

Note: In order to assist the data verification for per capita funding through the Department of Education and Training’s Community Language Schools Funding Program it is important that student details are exactly the same as those provided at the time of enrolment at the student’s mainstream/day school.
Họ/ Family name: *
Tên/ First name *
Tên đệm/ Middle name(s):
Ngày Sinh/ Date of birth in format (DD/MM/YYYY) *
Giới tính/Sex *
Địa chỉ/ Home address: *
Vùng/ Suburb *
Mã vùng/ Postcode *
Tên trường chính mạch/ Student's mainstream school name *
Lớp ở trường chính mạch/ Student's mainstream year level *
Học sinh hiện có đăng ký học tiếng Việt ở một trường ngôn ngữ khác không?/ Is your child currently enrolled at another community language school to learn the same language? *
Nếu có, xin cho biết trường nào?/ If yes, please enter which school?
Tình trạng cư trú của Học sinh/ Student Residential Status *
Nếu khác, xin cho biết cụ thể/ If other, please specify
Thông tin phụ huynh/ Người giám hộ/ Parent/ Guardian Details
Tên Phụ huynh/Người giám hộ/ Name of Parent/ Guardian: *
Mối quan hệ với học sinh/ Relationship to student: *
Điện thoại nơi làm việc/ Office phone:
Điện thoại di động/ Mobile phone: *
Email: *
Thông tin liên hệ khẩn cấp/ Emergency Contact Details (Chỉ cần điền nếu có thông tin khác với phụ huynh/người giám hộ. Only complete if different from parent/guardian)
Tên người liên hệ khẩn cấp/ Emergency contact name: *
Mối quan hệ với học sinh/ Relation to student: *
Điện thoại người liên hệ khẩn cấp/ Emergency contact phone: *
Thông tin sức khỏe/ Medical Information
Học sinh có bệnh lý gì không? (Ví dụ: suyễn, động kinh, dị ứng v.v.)/ Does your child suffer from any medical condition? (e.g. asthma, epilepsy, allergies etc.)? *
Nếu có, xin cho biết bệnh gì và cung cấp kế hoạch trị liệu (Ví dụ: suyễn, động kinh, dị ứng v.v.). If Yes, please specify and provide a medical plan (e.g. asthma, anaphylaxis etc.)
Học sinh có đang uống thuốc không?/ Is your child currently on any medication? *
Nếu có, xin cho biết cụ thể tên thuốc/ If Yes, please specify:
Cho Phép Chụp Hình Và Xuất Bản/ Permission to photograph and publications
Vào những dịp Tết/Lễ, nhà trường có tổ chức những buổi sinh hoạt văn hóa, trường sẽ chụp hình quảng cáo và làm tư liệu in sách hoặc đăng trên trang mạng. Phụ huynh chấp thuận cho nhà trường sử dụng hình ảnh của học sinh làm tư liệu cho Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm và Chùa Hoa Nghiêm, cũng như đăng tải trên trang mạng của Trường & Chùa.

During the special Festival/Events, the school will host the cultural activities, media publications and displays will be involved. I agree to allow Hoa Nghiem Vietnamese Language School to use photograph of my child in publications related to the School Activities. I give permission for photograph of my child to be used by the Hoa Nghiem Vietnamese School and Hoa Nghiem Buddhist Temple for online and printed promotional and educational materials without acknowledgment.
Liên hệ với Phụ huynh/ Contact with Parents
Tôi chấp thuận Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm liên lạc với tôi qua email và điện thoại.
I give permission to Hoa Nghiem Vietnamese School to contact me via email and phone.
Thay đổi thông tin liên hệ/ Change of contact
Tôi sẽ liên lạc với Nhà trường nếu có bất cứ thay đổi nào về thông tin liên hệ.
I will contact the school for any changes on my contact.
Lưu ý bảo mật cá nhân - Bảo vệ bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân/ Privacy Collection Notice - Protecting your privacy and sharing information
Thông tin về Học sinh và gia đình được thu thập qua Đơn ghi danh này chỉ lưu truyền trong nội bộ nhân viên Nhà trường với mục đích để nhà Trường và Bộ Giáo dục giáo dục và hỗ trợ học sinh, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý về việc chăm sóc, luật chống kỳ thị, luật an toàn và sức khỏe. Ngoài việc cung cấp thông tin cho Bộ Giáo dục, những thông tin này sẽ chỉ được tiết lộ dưới sự đồng ý của phụ huynh, hoặc phù hợp với luật pháp. Để có thông tin chi tiết hơn về bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân, xem thêm tại trang mạng của Bộ Giáo dục: http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacy.aspx

The information about your child and family collected through this Enrolment Form will only be shared with school staff who need to know to enable the community language school and Department of Education and Training (Department) to educate or support your child, or to fulfil legal obligations including duty of care, anti-discrimination law and occupational health and safety law. The information collected will not be disclosed beyond the Department without your consent, unless such disclosure is lawful. For more about information-sharing and privacy, see the Department’s privacy policy at:
http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacy.aspx
Tuyên bố Đồng ý điều khoản Bảo mật Thông tin cá nhân Phụ huynh/ Người giám hộ/ Parent/ Guardian Privacy Consent and Declaration
Tôi đồng ý/ I consent to;

1. Nhà trường thu thập thông tin cá nhân và sức khỏe của học sinh. The collection of my child’s health and personal information by the community language school.

2. Nhà trường có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong đơn này cho Bộ Giáo dục với mục đích xin hỗ trợ tài chính. The community language school disclosing my child’s personal information contained in this enrolment form to the Department of Education and Training for funding purposes and data verification.

3. Hiệu trưởng hoặc giáo viên (trong trường hợp Hiệu trưởng hoặc giáo viên phụ trách không thể liên lạc với tôi) thực hiện sơ cứu cho con tôi nếu Hiệu trưởng hoặc nhân viên phụ trách nhận thấy cần thiết, bao gồm cả việc tiết lộ thông tin cá nhân và sức khỏe của học sinh cho bên thứ ba khi gọi cấp cứu. The Principal or teacher (where the Principal or teacher in charge is unable to contact me) to administer such first aid to my child as the Principal or staff member may consider to be reasonably necessary including disclosing personal and health information to professional third parties in the event of a medical emergency.
Tên của phụ huynh/ Người giám hộ/ Name of Parent/ Guardian: *
Ngày tháng/ Date in format (DD/MM/YYYY): *
Ký tên của Phụ huynh/ Người giám hộ/ Signature of Parent/Guardian
Chúng tôi sẽ in bản đăng kí này để phụ huynh kí tên tại mục này trong ngày nhập học của học sinh/ We will print this form to let students' parents to sign at here on the enrolment day.
*
Học phí
School fee: $195/year including notebooks and printing, etc. (2021).
Học phí là $195/năm đã bao gồm sách, vở và dụng cụ học tập, in ấn, v.v.... (2021).

Fees may be paid by Cheque, Cash, or EFT
Account Name: Hoa Nghiem School BSB: 063-171 Account No: 1097 6595

Reference: Student’s Full Name & Vietnamese Class 2021
(For example: Nguyen Thanh Hoa L2)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy