טופס רישום מקדים להשתלמויות מקוונות במודל "איחוד מול ייחוד" - Lnet

  Captionless Image

  באגף א לפיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית נבנה מודל מקוּון לפיתוח מקצועי, המכוּון ללמידה משמעותית בתחומי הדעת, המכוּנה "איחוד מול ייחוד". המודל מבוסס על יחידות לימוד משותפות לכל תחומי הדעת הנלמדות על ידי כלל המורים ועל יחידות שלד/תבנית המותאמות באופן ייחודי לכל תחום דעת עבור מורי אותו תחום. המודל מבוסס בעיקר על למידה מרחוק, סינכרונית וא-סינכרונית תוך היכרות עם סביבות וכלים מתוקשבים. על פי מודל זה יפותחו ב-Lnet השנה השתלמויות במדעי הסביבה ב-2 מסלולים: 1. כישורי העימות ואמנות הדיון - דיבייט 2. פורטפוליו
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  כישורי העימות ואמנות הדיון – דיבייט

  הדיבייט הוא משחק נאומים בו מתחרות שתי קבוצות אשר תפקידן הוא לשכנע את הקהל בצדקת עמדתם. לכל נאום זמן קצוב ולכל נואם תפקיד במסגרת המשחק. השתלמות המקוונת 'כישורי העימות ואמנות הדיון' מקנה יכולות עמידה בפני קהל לצד בניית נאום משכנע וקוהרנטי באמצעות התנסות בכלי הדיבייט. מידע נוסף בקישור הבא: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/tehumey_daat/hish_debate.htm
  This is a required question

  תלקיט (פורטפוליו)

  התלקיט (פורטפוליו),  מהווה אוסף עבודות ותוצרים של תלמידים, המשקף את תהליך הלמידה וההתקדמות של הישגי התלמיד. התלקיט מבוסס על שותפות הלומדים בתהליך הלמידה וההערכה. במסגרת ההשתלמות נדון בשימוש בתלקיט ככלי עבודה לצורך הערכה מעצבת, וככלי תצוגה לצורך הערכה מסכמת של הלמידה.
  This is a required question