Supervizní kemp s Ivanem Verným 28. – 30. května 2021
Email *
Supervizoři: Ivan Verný
V rámci supervizního kempu bude příležitost intenzivně supervidovat svou práci s klienty tzv. naživo: 20 - 25 minut práce, plus zpětná vazba od supervizora. Tento rok se bude pracovat v jedné skupině a po večeři bude Ivan Verný pracovat s 1-2 účastnicemi/ky a diskutovat intervence.

Srdečně zváni jsou účastníci/e kurzů, které organizuje IPOP, aby jako „klienti/klientky“ přijeli na jeden nebo více dní. Klienti budou moci pracovat na svém tématu a současně se rovněž učit z pozorování a diskuse prací jiných. Supervidovaní jsou primárně studentky a studenti české školy procesově orientované práce (diploma trénink).

Kde: DoNitra, Osinalice 24, 277 21 Liběchov

Kdy: 28. – 30. května 2021 (pátek – neděle, začátek v pátek cca 10:00, zakončení v neděli cca 17:00)

Cena:
1 den pro klienta/ku 1 200 Kč – zahrnuje roli klienta, vegetariánskou stravu a příspěvek na provoz domu
Hradí se zvlášť na místě: Ubytování: 150 Kč /noc

Situace Covid-19: Vzhledem k neustále se proměňující situaci všechny účastníky poprosíme o doložení negativního antigenního či PCR testu ze dne před příjezdem na supervizní kemp. V případě, že nebude možné toto setkání uskutečnit osobně, bude realizováno v kratším formátu (vždy 9-13:00) za nižší cenu (800 Kč za 1 osobu/den) online.

Kontaktní osoby: Anna Ryvolová & Andrea Hášová, kurzy@processwork.cz

Storno poplatek:
Pokud zrušíte svou účast více jak 4 týdny před začátkem supervizního kempu, storno poplatek neúčtujeme, od 4 týdnů do 2 týdnů před konáním akce činí storno poplatek 50% z celkové ceny. Při stornování 2 týdny a méně před konáním akce účtujeme celou částkou. Storno poplatek neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu. K plnění stornopoplatků se zavazujete svým přihlášením na seminář (= vyplněním formuláře přihlášky).
Děkujeme za pochopení.
Jméno *
Příjmení *
Ulice a číslo domu *
Město *
Telefon: *
E-mail: *
Budu se účastnit ve dnech: *
Required
Ubytování *
Required
Pokud nebude možné osobní setkání, mám zájem o supervizní kemp online *
Required
Poznámka (něco nám napište :))
Souhlasím s uvedenými podmínkami stornopoplatků *
Účastník/účastnice tímto poskytuje Institutu procesově orientované práce, z. s. (dále „IPOP), jako správci údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, dále jen „zákon“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu výše uvedených pro evidenci zájemce o kurz. Tímto rovněž potvrzuje, že byl/a seznámen/a se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře, a že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a poskytovány dobrovolně. Rovněž tímto souhlasí se zařazením poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou do databáze účastníků/účastnic IPOP. V poskytnutí osobních údajů je účastníkovi/účastnici poskytnuto v písemné podobě poučení v souladu s čl. 13 Nařízení, týkající se zpracování osobních údajů. Účastník/účastnice je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Správcem údajů je Institut procesově orientované práce, z. s., Na Petynce 717/46,169 00 Praha 6, IČO: 228 189 36. Správce prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro interní účely IPOP, z.s. *
Nesu plnou zodpovědnost za svoje duševní i fyzické zdraví. Beru na vědomí, že supervizní kemp je tréninkový, není náhražkou za lékařskou ani psychoterapeutickou péčí a účastním se jej na své vlastní riziko a odpovědnost. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Institut procesově orientované práce. Report Abuse