Register to Kubernetes & OpenShift Hanoi Meet-up (by TrueMoney & Redhat)
Hiện số lượng đăng kí tham gia meet-up đã đủ dự kiến. Để đảm bảo cho sự kiện diễn ra theo đúng tính chất của buổi meet-up chia sẻ, trao đổi chất lượng và những case study thực tế được mang ra thảo luận, BTC xin thông báo dừng nhận đăng kí tham gia meet-up qua tất cả các kênh.
Thông tin về sự kiện: các bài trình bày, highlights, hình ảnh sẽ được cập nhật tại link event: https://www.facebook.com/events/2264035720324917
This form was created inside of AscendCorp Co.,Ltd. Report Abuse - Terms of Service