ΚΕΣΥ ΝΑΞΟΥ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019-2020
ΣΎΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Το ερωτηματολόγιο είναι ενιαίο και για τις τρεις βαθμίδες, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Για το λόγο αυτό κάποιες ερωτήσεις δεν είναι το ίδιο αντιπροσωπευτικές για όλους. Οι ερωτήσεις απευθύνονται στο σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου. Επειδή όμως ζητείται η συμπλήρωση μόνο ενός ερωτηματολογίου ανά σχολείο, είναι σημαντικό οι επιμέρους απαντήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές των απόψεων όλων των εκπαιδευτικών. Αυτό μπορεί να γίνει με προηγούμενη εκτύπωση της φόρμας και συζήτηση ανάμεσα στους συναδέλφους.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικώς για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου!
ΝΗΣΙ *
Τύπος / βαθμίδα σχολείου *
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ *
Your answer
Στο σχολείο λειτουργεί Τμήμα Ένταξης; *
Αν ναι, πόσοι μαθητές συμμετέχουν σε αυτό; (είτε με γνωμάτευση είτε χωρίς)
Your answer
Πόσες ενεργές γνωματεύσεις έχει το σχολείο με πρόταση για φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης; *
Your answer
Πόσες ενεργές γνωματεύσεις έχει το σχολείο με πρόταση για Παράλληλη Στήριξη; *
Your answer
Πόσοι μαθητές έχουν φέτος Παράλληλη Στήριξη; (απαντήστε μόνο αν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση).
Your answer
Υπάρχουν μαθητές στο σχολείο σας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες / φραγμούς στη μάθηση / στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση; *
Αν απαντήσατε θετικά στο προηγούμενο ερώτημα, απαντήστε τι είδους δυσκολίες / φραγμούς κυρίως αντιμετωπίζουν; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις ή/και να γράψετε τη δική σας απάντηση).
Οι χώροι του σχολείου παρέχουν προσβασιμότητα σε μαθητές με κινητικά προβλήματα (απρόσκοπτη κίνηση αναπηρικού αμαξιδίου); *
Υπάρχουν μαθητές στο σχολείο σας που εγκατέλειψαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος το σχολείο (σχολική διαρροή); *
Υπάρχουν φέτος μαθητές στο σχολείο σας που κινδυνεύουν ήδη από απουσίες - έχουν ελλιπή φοίτηση; *
Κατά πόσο συναντούν δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στα παρακάτω (δώστε όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις) *
καθόλου
ελάχιστα
αρκετά
πολύ
στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών μαθητών
στη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών μαθητών
στον εντοπισμό συναισθηματικών δυσκολιών
στη διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών
στη διαχείριση συμπεριφορικών προβλημάτων μαθητών
στη διαχείριση επιθετικής ή παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών
στη διαχείριση ανομοιογενών τάξεων - διαφοροποίηση της διδασκαλίας
στον εντοπισμό ψυχοκοινωνικών δυσκολιών μαθητών
στη διαχείριση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών μαθητών
στη διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας - εκφοβισμού
στη συνεργασία με την οικογένεια
στην πρόληψη και διαχείριση της σχολικής διαρροής - ελλιπούς φοίτησης μαθητών
Τι άλλο δυσκολεύει / προβληματίζει σημαντικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε σχέση με τη διαχείριση μεμονωμένων μαθητών, μαθητικών ομάδων ή τάξεων; (δώστε όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις)
Your answer
Κατά πόσο κρίνετε ότι θα ήταν χρήσιμη ή απαραίτητη την ενημέρωση / επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου από το ΚΕΣΥ στα παρακάτω θέματα; (οι απαντήσεις να αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου) *
δεν απαιτείται
θα ήταν χρήσιμη
απαιτείται οπωσδήποτε
σε θέματα ανίχνευσης - διαχείρισης μαθησιακών δυσκολιών
σε θέματα ανίχνευσης - διαχείρισης συναισθηματικών ή ψυχοκοινωνικών δυσκολιών
σε θέματα διαχείρισης συμπεριφορικών προβλημάτων, επιθετικότητας, παραβατικής συμπεριφοράς
σε θέματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε πολύμορφες τάξεις
σε θέματα πρόληψης - διαχείρισης σχολικής βίας - εκφοβισμού
Αναφέρετε άλλο αντιπροσωπευτικό θέμα ή άλλα θέματα που οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας θα επιθυμούσαν να αποτελέσει/σουν αντικείμενο/α ενημέρωσης / επιμόρφωσης από το ΚΕΣΥ
Your answer
Αν παραπάνω έχετε προτείνει ενημερωτικές / επιμορφωτικές συναντήσεις με το ΚΕΣΥ, προτείνετε χρονικό πλαίσιο για την υλοποίησή τους (π.χ. 13.15-14.00, 12.00 -14.00, απόγευμα, Σαββατοκύριακο ή άλλο)
Your answer
Πόσο αναγκαία κρίνετε την ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου σας από το ΚΕΣΥ; *
Αν παραπάνω προτείνατε ενημερωτική συνάντηση του ΚΕΣΥ με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου σας, τι θέματα θα προτείνατε;
Your answer
Άλλες παρατηρήσεις - προτάσεις προς το ΚΕΣΥ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy