Εξέταση για τη Χορήγηση Υποτροφίας

Ονοματεπώνυμο *
Your answer
Σχολείο Φοίτησης *
Your answer
1) Κάποιος τόκισε τα 5/8 των χρημάτων του προς 5%, το 1/4 των χρημάτων του προς 6% και τα υπόλοιπα προς 8%. Αν σε ένα χρόνο πήρε τόκους 450€ συνολικά, να βρείτε πόσα χρήματα είχε: *
2) Από τους 120 μαθητές ενός Λυκείου, 32 μαθητές συμμετέχουν σε μια θεατρική ομάδα, 28 μαθητές συμμετέχουν στην ομάδα στίβου και 16 μαθητές συμμετέχουν και στις δύο ομάδες. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Ποια είναι η πιθανότητα ο μαθητής να συμμετέχει μόνο σε μία από τις δύο ομάδες; *
3) Σε ένα είδος, μας κάνουν έκπτωση 10% στην αρχική του αξία και στη συνέχεια προσθέτουν 23% ΦΠΑ. Τελικά για το είδος αυτό πληρώσαμε 276,75€. Πόσο ήταν η αρχική του αξία; *
4) Μια κοινωνία βακτηριδίων διπλασιάζεται σε αριθμό κάθε μία ώρα. Αν αρχικά υπάρχουν 3 βακτηρίδια, πόσα βακτηρίδια θα υπάρχουν ύστερα από 10 ώρες; *
5) Ένα τσαμπί Α έχει τόσες μπανάνες όσες κι ένα τσαμπί B συν το 1/3 ακόμα του τελευταίου. Αν το τσαμπί B έχει 3 μπανάνες λιγότερες από το πρώτο, τότε πόσες μπανάνες έχει το τσαμπί Α; *
6) Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να τρέξει ένας σκύλος σε 3 λεπτά, αν τρέχει με τη μισή ταχύτητα απ’ ότι ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 40 χιλιόμετρα την ώρα; *
7) Αν ένα τρένο έχει ήδη καθυστέρηση τριών λεπτών και χάνει τρία δευτερόλεπτα κάθε λεπτό, σε πόσα λεπτά ακόμα θα έχει το τρένο καθυστέρηση μιας ώρας; *
Tools of Persuasion
Tools of persuasion Persuasion is the art of convincing someone to agree with your point of view. According to the ancient Greek philosopher Aristotle, there are three basic tools of persuasion: ethos, pathos, and logos. Ethos is a speaker’s way of convincing the audience that she is a credible source. An audience will consider a speaker credible if she seems trustworthy, reliable, and sincere. This can be done in many ways. For example, a speaker can develop ethos by explaining how much experience or education she has in the field. After all, you would be more likely to listen to advice about how to take care of your teeth from a dentist than a firefighter. A speaker can also create ethos by convincing the audience that she is a good person who has their best interests at heart. If an audience cannot trust you, you will not be able to persuade them. Pathos is a speaker’s way of connecting with an audience’s emotions. For example, a speaker who is trying to convince an audience to vote for him might say that he alone can save the country from a terrible war. These words are intended to fill the audience with fear, thus making them want to vote for him. Similarly, a charity organization that helps animals might show an audience pictures of injured dogs and cats. These images are intended to fill the viewers with pity. If the audience feels bad for the animals, they will be more likely to donate money. Logos is the use of facts, information, statistics, or other evidence to make your argument more convincing. An audience will be more likely to believe you if you have data to back up your claims. For example, a commercial for soap might tell you that laboratory tests have shown that their soap kills all 7,000,000 of the bacteria living on your hands right now. This piece of information might make you more likely to buy their brand of soap. Presenting this evidence is much more convincing than simply saying “our soap is the best!” Use of logos can also increase a speaker’s ethos; the more facts a speaker includes in his argument, the more likely you are to think that he is educated and trustworthy. Although ethos, pathos, and logos all have their strengths, they are often most effective when they are used together. Indeed, most speakers use a combination of ethos, pathos, and logos to persuade their audiences. The next time you listen to a speech, watch a commercial, or listen to a friend try to convince you to lend him some money, be on the lookout for these ancient Greek tools of persuasion.
Your answer
1) As used in paragraph 2, what is the best antonym for credible? *
2) According to the passage, logos can build ethos because *
3) According to the passage, the most effective tool of persuasion is *
4) Amy is trying to convince her mother to buy her a pair of $200 shoes. She says: “Mom, the shoes I have are really old and ugly. If I don’t get these new shoes, everyone at school is going to laugh at me. I will be so embarrassed that I will want to die.” What form of persuasion is Amy using here? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.