แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.สถานภาพของผู้ขอรับบริการ *
2.ประเภทงานบริการที่ใช้บริการ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3.ความถี่ในการใช้บริการ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โปรดเลือกให้คะแนนตามระดับความพึงพอใจของท่าน (5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = ปานกลาง , 2 = พอใช้ , 1= ควรปรับปรุง)
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ *
5
4
3
2
1
1.ความสะดวกในการขอใช้บริการ
2.ความพร้อมของการให้บริการ
3.การให้บริการของเจ้าหน้าที่
4.สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
5.การให้บริการทันตามเวลาที่กำหนด
6.ความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy