לימוד לבחינת רישוי חשמלאים 41-60 גירסה 6.1 יוני 2021  (הגנות והעמסת כבלים )
מקורות חח"י חוק החשמל
פתרון זה מיועד להשוואה בלבד ואינו מהווה פתרון רשמי של השאלות.
פתרון זה נכתב ע"י יצחק חסון לשאלות ניתן לפנות במייל ל –hason555@gmail.com פתרון השאלות במתח נמוך מתבסס על חוק החשמל ותקנותיו וועדת הפירושים ,פתרון השאלות במ"ג מתבסס על הרצאותיו של מר אריאל סגל.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
שם משתמש *
שאלה 41                 מהי שיטת ההגנה המוצגת בשרטוט?
5 points
Captionless Image
שאלה 42         מהי שיטת ההגנה המוצגת בשרטוט?
5 points
Captionless Image
שאלה 43    מהי שיטת ההגנה המוצגת בשרטוט?
5 points
Captionless Image
שאלה 44 מהי שיטת ההגנה המוצגת בשרטוט?
5 points
Captionless Image
שאלה 45             באיור שלהלן מוצגת סכמת הזנה למבנה משרדים. המבנה מקבל הזנה משנאי המשמש כמקור זינה עיקרי, ומגנרטור חירום לאספקה חלופית. גם השנאי וגם הגנרטור מותקנים בתוך המבנה .                                                                  א.   האם יש טעות בשרטוט בהתאם לתקנות החשמל?                                 ב.  האם תשובתך לשאלה א' תשתנה אם במקום המפסק המחלף התלת קוטבי יותקן מפסק ארבעה קוטבי?
5 points
Captionless Image
שאלה 46     באיור שלהלן מובאת סכמה חד-קווית של תחנת משנה במיתקן המקבל אספקה במתח עליון  161kV .                                         מהי הדרישה בעניין הערך של העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי חלוקה, המחובר לקו יציאה מתחנת המשנה עם שנאי חלוקה נוספים, לבין המסה הכללית של האדמה?
5 points
Captionless Image
שאלה 47                   באיור שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ , המוזן ממרכזיית תאורה.  לאור הנתונים בשטח, מתכנן המתקן החליט ליישם "הארקת הגנה( "TT). כשיטת ההגנה מפני חישמול. להלן מאפיינים נוספים של המתקן: הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה:       [In = 40[A  • הלוח של מרכזיית התאורה הוא לוח מתכתי. מעגל הזינה ללוח מוזן מפני זרם יתר באמצעות נתיך [In = 63[A • עמודי התאורה הם מתכתיים עם גופי תאורה בהספק של 250 וואט (בכל עמוד).                                                                                             מה הן הדרישות העיקריות של התקנות בעניין הגנה מפני חישמול במתקן הנתון? בחר את התשובה המתאימה ביותר:  
5 points
Captionless Image
שאלה 48                                                                                     באיור שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ,המוזן ממרכזיית תאורה.         מתכנן המתקן המתואר החליט, לאור הנתונים הקיימים בשטח , על הגנה בפני חישמול   בשיטת " הארקת הגנה " (TT). להלן מאפיינים נוספים של המתקן .                                                  • הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה:  [In = 63[A                                                                        •  לוח מרכזיית התאורה הוא לוח מתכתי. מעגל הזינה ללוח מוזן מפני זרם יתר באמצעות נתיך  [In = 80[A                                     •  עמודי התאורה הם מתכתיים עם גופי תאורה בהספק של 500 וואט (בכל עמוד).                                                                                                  מהי הדרישה העיקרית של התקנות בעניין הגנה בפני חישמול של לוח מרכזיית התאורה במתקן הנתון ?
5 points
Captionless Image
שאלה 49       באיור שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ,המוזן ממרכזיית תאורה.         מתכנן המתקן המתואר החליט, לאור הנתונים הקיימים בשטח , על הגנה בפני חישמול   בשיטת " הארקת הגנה " (TT). להלן מאפיינים נוספים של המתקן .                                • הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה:  [In = 40[A                                      • הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר להגנה על מעגל המזין את עמודי התאורה שבאיור:  [In = 32[A                                                        • לוח מרכזיית התאורה הוא לוח מתכתי. מעגל הזינה ללוח מוזן מפני זרם יתר באמצעות נתיך  [In = 63[A                                                               • עמודי התאורה הם מתכתיים עם גופי תאורה בהספק של 250 וואט (בכל עמוד).                                                                                איזה מבין התשובות הבאות היא הערך המזערי הנדרש בתקנות החשמל, לעכבת לולאת תקלה בעמודי התאורה במתקן הנתון ?
5 points
Captionless Image
שאלה 50          באיור שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ,המוזן ממרכזיית תאורה.  מתכנן המתקן המתואר החליט, לאור הנתונים הקיימים בשטח , על הגנה בפני חישמול בשיטת " הארקת הגנה " (TT).                                                                                         • הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה:  [In = 63[A                                        • הזרם הנקוב של מפסק אוטומטי זעיר להגנה על מעגל המזין את עמודי התאורה שבאיור:  [In = 40[A                                             • לוח מרכזיית התאורה הוא לוח מתכתי. מעגל הזינה ללוח מוזן מפני זרם יתר באמצעות נתיך  [In = 80[A                                        • עמודי התאורה הם מתכתיים עם גופי תאורה בהספק של 500 וואט (בכל עמוד).                                                                                        איזו מבין התשובות הבאות היא הערך המזערי הנדרש בתקנות החשמל, לעכבת לולאת תקלה בעמודי התאורה במתקן הנתון?
5 points
Captionless Image
שאלה 51           מרכז מסחרי כולל מספר מבנים, המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה, הנמצאת במבנה ייעודי. ההזנה מתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים שבכל אחד מהמבנים, מבוצעת באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה. ההזנות היוצאות מהלוח הראשי שבתחנה (אל המבנים) מוגנות באמצעות נתיכים. נדרש לתכנן קו הזנה ללוח ראשי של אחד המבנים בהתחשב בנתונים הבאים:           • הטמפרטורה האופפת של האדמה היא 30 מעלות צלסיוס.                          • ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות קלווין   מ/וואט.                                                                                • מאפייני העומס המרבי התלת-מופעי המוזן מהלוח הראשי במבנה ,    cosp=0.9         P=70kW                                                                                                  • הכבל מונח בתוואי נפרד משאר הכבלים היוצאים מתחנת הטרנספורמציה (כבל יחיד).                                                                    • הכבל שיזין את המבנה הוא כבל רב גידי עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלזיוס.                                                                                     מהו חתך הכבל הנדרש להזנת הלוח הראשי במבנה? ומהו הזרם הנקוב של המבטח המתאים להגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר?
5 points
שאלה 52                      מרכז מסחרי כולל מספר מבנים, המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה, הנמצאת במבנה ייעודי. ההזנה מתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים שבכל אחד מהמבנים, מבוצעת באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה . ההזנות היוצאות מהלוח הראשי שבתחנה )אל המבנים( מוגנות באמצעות נתיכים. נדרש לתכנן קו הזנה ללוח ראשי של אחד המבנים בהתחשב בנתונים הבאים:                                          • הטמפרטורה האופפת של האדמה היא 30 [מעלות צלסיוס].                 • ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 [מעלות קלווין × מטר/וואט].                                                                         • מאפייני העומס המרבי התלת-מופעי המוזן מהלוח הראשי במבנה:      cosp=0.9         P=150kW                                                                                                    • הכבל מונח בתוואי נפרד משאר הכבלים היוצאים מתחנת הטרנספורמציה (כבל יחיד).                                                                            • הכבל שיזין את המבנה הוא כבל רב גידי עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלזיוס.                                                                                         מהו חתך הכבל הנדרש להזנת הלוח הראשי במבנה ? ומהו הזרם הנקוב של המבטח המתאים להגנת הכבל בפני זרם העמסת יתר ?
5 points
שאלה 53                                         מרכז מסחרי קיים כולל מספר מבנים, המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה, הנמצאת במבנה ייעודי, באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה. כבלי ההזנה למבנים יוצאים מלוח חשמל בתחנת הטרנספורמציה אל לוחות הראשיים בכל אחד מהמבנים והם מוגנים בפני זרם יתר באמצעות נתיכים. כבלי ההזנה הקיימים הם עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס, והם תוכננו בהנחה שהטמפרטורה האופפת של הקרקע היא 30 מעלות צלסיוס. כעת, עשר שנים מאז הקמת המרכז המסחרי, הוחלט להקים מבנה נוסף ולהזין אותו באמצעות כבל תלת מופעי רב גידי חדש נפרד, שיוטמן בחלק גדול מהתוואי, בצמוד לכבל רב-גידי ישן, המזין את אחד המבנים הקיימים.  נתוני הכבל הקיים שבצמוד אליו יוטמן הכבל החדש הם:                                                                                                               • מוליכי אלומיניום בחתך 95 ממ"ר, בידוד 90 מעלות צלסיוס.                                                                       • זרם העבודה במבנה הקיים, המוזן באמצעות הכבל הקייםIb=120A                • הכבל הקיים מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך [In = 125[A בהתאם לזרם העבודה הדרוש. על פי מדידות שנערכו בקרקע באזור לאחרונה, התברר שהטמפרטורה בקרקע בחודשי הקיץ החמים מגיעה ל - 35 מעלות צלסיוס, אך ההתנגדות התרמית הסגולית נותרה ללא שינוי.                                                                               מהנדס מתכנן התבקש במסגרת תכנון השינויים במערכת החשמל עקב הקמת המבנה החדש, לקבל החלטה בסוגיה: האם לאור השינויים המתוארים לעיל, יש צורך בהחלפת הכבל והמבטח הקיימים שהותקנו לפני עשר שנים ושנתוניהם הוצגו כנ"ל ?
5 points
שאלה 54          מרכז מסחרי קיים כולל מספר מבנים, המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה (הנמצאת במבנה ייעודי) באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה. כבלי ההזנה למבנים יוצאים מלוח חשמל בתחנת הטרנספורמציה אל לוחות הראשיים בכל אחד מהמבנים והם מוגנים בפני זרם יתר באמצעות נתיכים. כבלי ההזנה הקיימים הם עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס, והם תוכננו בהנחה שהטמפרטורה האופפת של הקרקע היא 30 מעלות צלסיוס. כעת, עשר שנים מאז הקמת המרכז המסחרי, הוחלט להקים שני מבנים נוספים ולהזין אותם באמצעות שני כבלים תלת מופעים רב גידיים חדשים נוספים, שיוטמנו בחלק גדול מהתוואי, בצמוד לכבל רב-גידי הישן, המזין את אחד המבנים הקיימים. נתוני הכבל הקיים שבצמוד אליו יוטמנו שני הכבלים החדשים (אחד לכל מבנה חדש) הם:                                                                                                          • כבל עם מוליכי אלומיניום בחתך 95 ממ"ר, בידוד 90 מעלות צלסיוס.                                                                                                 • זרם העבודה במבנה הקיים, המוזן באמצעות הכבל             הקיים [Ib = 120[A                                                                                                        • הכבל הקיים מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך [In = 125[A התאם לזרם העבודה הדרוש. על פי מדידות שנערכו בקרקע באזור לאחרונה, התברר שהטמפרטורה בקרקע בחודשי הקיץ החמים מגיעה ל - 35 מעלות צלסיוס, אך ההתנגדות התרמית הסגולית נותרה ללא שינוי. מהנדס מתכנן התבקש במסגרת תכנון השינויים במערכת החשמל עקב הקמת שני המבנים החדשים, לקבל החלטה בסוגיה:                                                                                            האם לאור השינויים המתוארים לעיל, יש צורך בהחלפת הכבל והמבטח הקיימים שהותקנו לפני עשר שנים ושנתוניהם הוצגו כנ"ל?
5 points
שאלה 55                    מבטח המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר בלבד, יתאים לדרישות האלה:
5 points
שאלה 56                                                                                                        איזו מבין האפשרויות הבאות מגדיר את המונח "כושר ניתוק" או "כושר הפסקה" (capacity  Breaking)?
5 points
שאלה 57                                                               מוליכי מעגל סופי נתון בדירת מגורים בחתך 2.5 ממ"ר מוגנים מפני זרם יתר באמצעות מא"ז עם זרם נקוב של 16 אמפר. האם מותר להסתעף מהמעגל הנתון עם מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר להזנת גופי תאורה?
5 points
שאלה 58                                                                                                            מתקן תעשייתי מקבל אספקה במתח גבוה וכולל בתוכו שנאי בגודל 630kVA.                                                                                                          הלוח הראשי במתח נמוך, מקבל הזנה מהשנאי באמצעות קו הזנה באורך 35 מטר. על פי החישובים, המפסק הראשי בלוח במתח נמוך מספק הגנה על מוליכי קו ההזנה מפני זרם העמסת יתר .                                                                                            האם על פי התקנות נדרשת הגנה נוספת למוליכי קו הזינה ללוח הראשי במתח נמוך?
5 points
שאלה 59               באיור שלהלן מוצגת תכנית חד קווית של מערכת לתאורת חוץ. התוכנית כוללת התקנת מא"ז דו-קוטבי במגש חיבורים בעמוד תאורה כמענה לדרישת התקנות בדבר מעגלים סופיים לחיבור וניתוק גוף התאורה בעמוד.              האם במקום המא"ז במגש מותר להתקין מפסק זרם דו-קוטבי ללא הגנות מפני זרם יתר?
5 points
Captionless Image
שאלה 60                חשמלאי נדרש להתקין גוף תאורה חדש בחדר שבדירת מגורים. בסמוך לגוף התאורה החדש קיים בית תקע שמוזן ממעגל חד מופעי, שמוזן באמצעות מוליך נחושת בחתך 2.5 מ"מ, שמוגן באמצעות מא"ז C16 . האם מותר לחשמלאי להסתעף ממעגל זה למעגל חדש עם מוליך נחושת בחתך 1.5 מ"מ עבור גוף התאורה בחדר?
5 points
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy