รายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาว Report on coral bleaching situation

เราได้รับการแจ้งข่าวจากเพื่อร่วมงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันว่า อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณฝั่งทะเลอันดามันสูงมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2534, 2538, 2541, 2553 สถานการณ์นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวปะการังทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยถ้าหากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจนถึงจุดวิกฤต (30.4 องศาเซลเซียส) ในช่วงหน้าร้อนเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559

สมาชิกกรีนฟินส์และเครือข่ายอาสาสมัครสามารถรายงานข้อมูลการเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวปะการัง ว่าพบการฟอกขาวหรือไม่ และรายงานข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลในแนวปะการังเมื่อคุณดำน้ำ เราใคร่ขอความร่วมมือจากท่านช่วยตอบแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อรับมือและจัดการต่อไป

We received information from our research colleagues at Phuket Marine Biological Center (PMBC) that there is already a trend of warm pool of water in the Andaman Sea which is significantly warmer than has ever been known at this time of year in previous extreme coral bleaching events (year 1991, 1995, 1998, 2010). It is therefore likely that reefs in the Andaman Sea and the Gulf of Thailand will be impacted by rising temperatures in the months of April‐May 2016 if the sea temperature reaches 30.4 degree celsius which is critical point.

Green Fins members and volunteer network can report the information about the reef situation and sea temperature in the reefs where they dive/snorkel. Please report us by answering the questions below. This will benefit to the response plans and management.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  เราจะรายงานปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวได้อย่างไร? How to report coral bleaching situation?

  กรุณาอ่านแบบฟอร์มด้านล่างก่อนลงดำน้ำ/ สน็อกเกิล จากนั้นสังเกตรายละเอียดของปะการังบริเวณที่คุณไปดำน้ำ และกรอกแบบฟอร์มการพบเห็นปะการังฟอกขาว (ไม่ว่าจะพบหรือไม่พบก็ตาม) จากนั้นส่งข้อมูลมาที่เราโดย คลิ๊กปุ่ม submit หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น Please read this form carefully before your diving/ snorkelling. Then try to observe coral reef health and report us about the bleaching phenomenon. Send report by click submit button after you fill the form.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ช่องทางการส่งรายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาว How to submit coral bleaching situation form ?

  โปรดตอบแบบฟอร์มนี้และคลิ๊กปุ่ม Submit หรือส่งรายงานนี้ถึง นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการ อาคารบี เลขที่ 120 ถ. แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือส่งไฟล์ทางอีเมล์ nph1959@gmail.com Please fill the form and click "Submit" Or send your report to Niphon Phongsuwan, Office of Marine and Coastal Resources Conservation, Department of Marine and Coastal Resources, Government Complex Building B, 120 Chaengwatthana Rd., Luxsi, Bangkok, 10210 Or scan your file and send through email: nph1959@gmail.com