Rytmy dnia: zgłoszenie

Nazywam się Julian Zubek, jestem pracownikiem Wydziału Psychologii UW. Wraz ze współpracownikami prowadzę badanie dotyczące wykorzystania narzędzi technologicznych w kontaktach społecznych związanych z różnymi sferami życia. Na skutek odosobnienia związanego z epidemią COVID-19 wiele osób zostało zmuszonych do korzystania z nowych narzędzi do komunikacji i współpracy przez Internet lub wykorzystania znanych już narzędzi w nowy sposób. W badaniu chcemy sprawdzić, korzystanie z których narzędzi zmieniło się i do jakich celów są one używane. Interesuje nas również wpływ tych narzędzi na jakość kontaktu i samopoczucie.

Badanie ma formę krótkich kwestionariuszy, dotyczących podejmowanych aktywności komunikacyjnych (raportowanie użytych narzędzi i charakteru komunikacji), wypełnianych cztery razy dziennie przez okres 14 dni (około 10 minut dziennie) oraz dodatkowych kwestionariuszy wypełnianych na początku i końcu badania (odpowiednio 20 i 15 minut).

Badanie jest poufne i wymaga jedynie podania adresu email na potrzeby kontaktu (nie jest wymagane podawanie imienia i nazwiska). Adres ten nie będzie wykorzystywany w żaden inny sposób i zostanie usunięty po zakończeniu badania. Wyniki badania będą publikowane w zagregowanej formie. Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w badaniu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Rozpoczęcie badania następuje po odbyciu krótkiej rozmowy wstępnej, podczas której przekazywana jest instrukcja. Rozmowa przeprowadzana jest w formie wideokonferencji i nie jest w żaden sposób rejestrowana.

Za udział w całości badania (wypełnienie wszystkich kwestionariuszy) przewidziane jest wynagrodzenie w postaci bonów towarowych o wartości 100 zł. Po opracowaniu wyników badania otrzymasz również zindywidualizowany raport na temat nawyków komunikacyjnych, rytmu dnia oraz zmian nastroju.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących badania zapraszam do kontaktu drogą mailową pod adresem: julian.zubek@psych.uw.edu.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia badania
Na potrzeby kontaktu podczas badania przechowywane są adresy email, stanowiące potencjalnie dane osobowe (gdy adres pozwala na identyfikację osoby).  

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Można się z nami kontaktować w jednej z wybranych form udostępnionych na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.

2. Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez UW. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach przeprowadzenia badania na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w trakcie realizacji bieżącego projektu badawczego. Po jego zakończeniu dane zostaną usunięte.

6. Prawo osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia:

    prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
    prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
    prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
    prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO);
    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do uczestnictwa w badaniu.
W badaniu mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, które wyrażą zgodę na przetwarzanie adresu email. *
Required
Adres email do kontaktu w trakcie badania: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Wydział Psychologii UW. Report Abuse