Přihlašování výletů Pražské osmy - 04 Plasy 14.05.2016 - náročnost 4
Prosím, níže vyplňte Vaše údaje.
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa *
Your answer
Telefonní číslo *
Zapisujte ve formátu např. 605 411 233
Your answer
E-mailová adresa
Zavináč můžete napsat pomocí klávesových zkratek ALT + V nebo ALT + 64.
Your answer
Vyberte z nabídky výletů *
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem MČ Praha 8, se sídlem Zenklova 35/1, 180 48 Praha, Česká republika, IČ: 00063797 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. *
Účel zpracování osobních údajů V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence účastníků výletů a služeb s nimi spojených a pro zasílání informací o těchto službách, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly výše uvedená sdělení správcem nadále zasílána), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Náročnost výletů Pražské OSMY je uvedena u názvu výletu a má pět stupňů. Čím vyšší číslo, tím je výlet pro tělo i psychiku účastníků namáhavější. Jednotlivé výlety se snažíme objektivně posoudit. Až si vyzkoušíte jeden, dokážete si lépe představit, co se pod kterou číslicí skrývá u dalších. Obecně platí, že i „pětkové“ výlety jsou určeny „normálním aktivním seniorům“ bez jakýchkoliv fyzických omezení. Ale nepodceňte je! ① (nejlehčí) až ⑤ (nejtěžší). Čím vyšší číslo, tím je výlet pro tělo i psychiku účastníků namáhavější. *
1-LEHKÉ – poznávací výlet s 1 aktivitou a volným programem, bez výstupu do velkého počtu schodů a delšího přesunu 2-MÍRNĚ OBTÍŽNÉ – poznávací výlet s 2-mi aktivitami, počítejte se schody a delším přechodem od jedné aktivity ke druhé 3-STŘEDNĚ OBTÍŽNÉ – poznávací výlet s 3-mi aktivitami, bez delšího pochodu a zvládání větších výškových rozdílů, počítejte s více schody 4-OBTÍŽNÉ – poznávací výlet s 3-mi aktivitami, počítejte s tím, že budete delší dobu chodit, zvládat výstup a sestup dle terénu a čekají Vás schody 5-VELMI OBTÍŽNÉ – nutné provozovat aktivní turistiku či poznávací zájezdy, nutná fyzická zdatnost a psychická kondice
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms