แบบประเมินผลการให้บริการ แผนกเคหะบริการ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอาศ
ขอความกรุณาจากผู้รับบริการทุกท่าน กรอกแบบประเมินผลการให้บริการ เพื่อทางแผนกเคหะบริการ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง/พัฒนาการทำงานและให้บริการต่อไป
ประเภทงาน *
สถานที่รับบริการ *
Your answer
รายละเอียดการขอรับบริการ
Your answer
ชื่อผู้รับบริการ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ การตรงเวลานัดหมาย *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (สุภาพ, กระตือรือร้น, เอาใจใส่, รับผิดชอบ) *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
เครื่องมือการทำงานครบถ้วน เหมาะสม ทันสมัย *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
คุณภาพของงาน (งานแล้วเสร็จ, ครบถ้วน, ถูกต้อง, ตรงความต้องการ) *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
คะแนนภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมด *
ควรปรับปรุง
ดีมาก
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service