แบบประเมินผลการให้บริการ แผนกเคหะบริการ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอาศ
ขอความกรุณาจากผู้รับบริการทุกท่าน กรอกแบบประเมินผลการให้บริการ เพื่อทางแผนกเคหะบริการ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง/พัฒนาการทำงานและให้บริการต่อไป
ประเภทงาน
สถานที่รับบริการ
Your answer
รายละเอียดการขอรับบริการ
Your answer
ชื่อผู้รับบริการ
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ การตรงเวลานัดหมาย
ควรปรับปรุง
ดีมาก
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (สุภาพ, กระตือรือร้น, เอาใจใส่, รับผิดชอบ)
ควรปรับปรุง
ดีมาก
เครื่องมือการทำงานครบถ้วน เหมาะสม ทันสมัย
ควรปรับปรุง
ดีมาก
คุณภาพของงาน (งานแล้วเสร็จ, ครบถ้วน, ถูกต้อง, ตรงความต้องการ)
ควรปรับปรุง
ดีมาก
คะแนนภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมด
ควรปรับปรุง
ดีมาก
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms