แบบทดสอบวิชานักสะสม
เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
ห้อง *
1. “สะสม” หมายถึงอะไร *
1 point
2. การสะสมเกิดขึ้นได้จากเหตุผลข้อใดมาก *
1 point
3. บุคคลในข้อใดเมื่อรักการสะสมแล้วประสบความสำเร็จ *
1 point
4. เมื่อลูกเสือเริ่มสะสมสิ่งของ จะคำนึงถึงเรื่อง *
1 point
5. การเก็บสะสมภาพข้อใดน่าจะมีประโยชน์มาก *
1 point
6. การเก็บสะสมข้อใดมีกรรมวิธีมาก *
1 point
7. การสะสมที่มุ่งแต่การค้า มักเกิดผลอะไรตามมา *
1 point
8. ข้อใดควรปฏิบัติมากที่สุด ต่อการสะสมแสตมป์ *
1 point
9. สมุดสะสมภาพเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด *
1 point
10. การทำให้สิ่งของที่สะสมมีคุณค่ามากขึ้น จะทำได้ *
1 point
11. การเก็บแสตมป์ในประเทศ แตกต่าง จากต่างประเทศ *
1 point
12. การสะสมแสตมป์ดีกว่าการสะสมสิ่งอื่นๆ *
1 point
13. การสะส่งเสริมให้ยุคคลมีลักษณะอย่างไร *
1 point
14. แสตมป์มีรอยช้ำมีลักษณะอย่างไร *
1 point
15. นักสะสมควรฝึกสุภาษิตข้อใด *
1 point
16. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของแสตมป์ตัวตลก *
1 point
17. ข้อใดไม่ใช่แสตมป์ที่เก็บสะสมตามความนิยม *
1 point
18. แสตมป์ที่ใช้แล้วสังเกตอย่างไร *
1 point
19. เราถือว่าแสตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้ มีราคาดีเพราะ *
1 point
20. เครื่องหมายวิชาสะสม *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service