Søknadsskjema
Velkomen som søkjar til Hundeidvik Privatskule!

Det kan søkjast plass i 1. – 7. klasse. (frist hovudopptak er 1. mars)

Ved spørsmål eller behov for meir informasjon ta kontakt med rektor på tlf. 93296224 eller torje@hundeidvik.no
Fornamn til eleven: *
Your answer
Etternamn til eleven: *
Your answer
Fødselsdato: *
MM
/
DD
/
YYYY
Adresse: *
Your answer
Postnummer/stad: *
Your answer
Fornamn til mor: *
Your answer
Etternamn til mor: *
Your answer
Adresse: *
Your answer
Postnummer/stad: *
Your answer
Telefon: *
Your answer
E-post
Your answer
Fornamn til far: *
Your answer
Etternamn til far: *
Your answer
Adresse: *
Your answer
Postnummer/stad: *
Your answer
Telefon: *
Your answer
E-post
Your answer
Er det behov for SFO (NB! - eige søknadsskjema) *
Kva klasse søkjer eleven plass i?: *
Har barnet gått i barnehage? *
Viss ja, Kva barnehage?
Your answer
Kort info vedrørande søknaden
Når det gjeld søknadsbehandling og tildeling av elevplass er det viktig å vite følgjande:

Hovudopptaket skal kvart år vere 1. mars. Fell 1. mars på heilagdag er søknadsfristen første kvardag deretter.
Opptak til skulen kan skje gjennom heile året så lenge det er ledige elevplassar.
Alle søknadene blir behandla konfidensielt
Skulen er godkjent for maksimum 80 elevar. Årlege vedtak for regulering av gruppe/klasse-storleik vil setje skulen sitt maksimale elevtal for skuleåret.
Ved fleire søknader enn det er ledige plassar vil tildeling av skuleplass skje etter skulen sitt inntaksreglement.
Det vil bli undervist i alders-blanda grupper
Undervisninga startar kvar dag kl 08.30
Vi følgjer skuleruta til den offentlege skulen
Det er ikkje skulepengar ved Hundeidvik Privatskule
Etablering av skuleskyss vil bli handtert av skulen
Eventuell oppseiing av skuleplass må skje skriftleg og med 3 månadars varsel.


SFO har eige søknadsskjema. Søknadsfrist 1. april

Søknaden sendast til:
HUNDEIDVIK PRIVATSKULE
BLIKHAUGEN 28
6224 HUNDEIDVIK

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hundeidvik Privatskule AS. Report Abuse