Søknadsskjema
Velkomen som søkjar til Hundeidvik Privatskule!

Det kan søkjast plass i 1. – 7. klasse. (frist hovudopptak er 1. mars)

Ved spørsmål eller behov for meir informasjon ta kontakt med rektor på tlf. 93296224 eller torje@hundeidvik.org
Email address *
Fornamn til eleven: *
Etternamn til eleven: *
Fødselsdato: *
MM
/
DD
/
YYYY
Adresse: *
Postnummer/stad: *
Fornamn til mor: *
Etternamn til mor: *
Adresse: *
Postnummer/stad: *
Telefon: *
E-post
Fornamn til far: *
Etternamn til far: *
Adresse: *
Postnummer/stad: *
Telefon: *
E-post
Er det behov for SFO (NB! - eige søknadsskjema) *
Kva klasse søkjer eleven plass i?: *
Har barnet gått i barnehage? *
Viss ja, Kva barnehage?
(Evt. merknadar ved behov)
Kort info vedrørande søknaden
Når det gjeld søknadsbehandling og tildeling av elevplass er det viktig å vite følgjande:

Hovudopptaket skal kvart år vere 1. mars. Fell 1. mars på heilagdag er søknadsfristen første kvardag deretter.
Opptak til skulen kan skje gjennom heile året så lenge det er ledige elevplassar.
Alle søknadene blir behandla konfidensielt
Skulen er godkjent for maksimum 80 elevar. Årlege vedtak for regulering av gruppe/klasse-storleik vil setje skulen sitt maksimale elevtal for skuleåret.
Ved fleire søknader enn det er ledige plassar vil tildeling av skuleplass skje etter skulen sitt inntaksreglement.
Det vil bli undervist i alders-blanda grupper
Undervisninga startar kvar dag kl 08.30
Vi følgjer skuleruta til den offentlege skulen
Det er ikkje skulepengar ved Hundeidvik Privatskule
Etablering av skuleskyss vil bli handtert av skulen, alle elevar med rett til skuleskyss vil få dette.
Eventuell oppseiing av skuleplass må skje skriftleg og med 3 månadars varsel.


SFO har eige søknadsskjema. Søknadsfrist 1. april


Mottakar av denne søknaden er:
HUNDEIDVIK PRIVATSKULE AS
BLIKHAUGEN 28
6224 HUNDEIDVIK
v/rektor

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Hundeidvik Privatskule AS. Report Abuse