Dotazník festivalu Open House Praha 2019/A Questionnaire on the Open House Praha Festival 2019
Chcete nám pomoci? Věnujte, prosím, 4 minuty vyplnění tohoto dotazníku. Vámi uvedené informace budou využity pouze pro interní účely Open House Praha, z. ú. Pomohou nám k vyhodnocení akce a také k zjištění ekonomických přínosů hlavnímu městu Praha. Děkujeme za Váš čas a ochotu! / Do you want to help us? Please, fill out this questionnaire - it won´t take you longer than 4 minutes. Your answers will be used solely for internal needs of Open House Praha, z. ú. They will help us evaluate the whole event and we will also be able to find out what are the economic benefits of the festival to the City of Prague. Thank you for your time and willingness to fill out this questionnaire!

Jak vyplňovat – někde můžete zaškrtnout více možností, někde jen jednu dle nastavení. /How to fill out the questionnaire – sometimes you can put a tick for more than one option, other questions offer just one answer.

Email address *
Odkud jste na festival přijel/a?/Where did you come from to visit the festival? *
Jaké jste národnosti?/What is your nationality? *
V jakém počtu jste festival navštívil/a?/Did you visit the festival alone (tick one person) or did your visit involve more people? *
Z toho počet dětí (věku do 15 let)?/How many children (under age 15) *
Kolik ročníků festivalu jste již navštívil/a? Zaškrtněte počet návštěv./How many times have you visited the festival in Prague? Tick the number of your visits. *
Účastnili jste se festivalu:/Did you visit the festival: *
Využil/a jste v průběhu festivalu některý z našich komunikačních kanálů?/Did you use any of our communication channels during the festival? *
Required
Jak jste se o festivalu dozvěděl/a? (zde můžete zaškrtnout více možností)/How did you learn about the festival? (Here you can tick more than one option) *
Required
Pokud jste uvedl/a "Jinak", uveďte prosím jak jste se o nás dozvěděl/a./If you stated "Another way", please tell us briefly how did you find out about us.
Your answer
Kolik budov jste během festivalu navštívil/a?/How many buildings did you visit during the festival? *
Jak byste festival celkově ohodnotili? (číslo pět je nejlepší hodnocení, číslo jedna nejnižší hodnocení)/How would you evaluate the festival? (number 5 ranks highest in the evaluation while number 1 is the lowest) *
Do jaké věkové skupiny patříte?/Which age group do you belong to? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Open House Praha, z.ú.. Report Abuse - Terms of Service