Prijavna forma, Pančevo19/20.
Prijavu popunite preko računara, jer ne prođe uvek kad se popuni preko telefona. Ukoliko ste popunili preko telefona proverite da li ste dobili kopiju odgovora na mail, ako niste kontaktirajte nas na ntcpancevo@gmail.com
Email address *
Ime roditelja *
Prezime roditelja *
Telefon roditelja *
Ime deteta *
Prezime deteta *
Datum rođenja deteta *
MM
/
DD
/
YYYY
Uzrast deteta *
Saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, polaznik se obaveštava da se podaci o ličnosti prikupljaju u cilju informisanja o planiranim aktivnostima u okviru NTC radionica i drugim NTC dešavanjima, da se obrada i čuvanje podataka vrši na osnovu zakona, da će rukovalac podataka na adekvatan način zaštiti podatke o ličnosti od zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa standardima, da će se podaci o ličnosti koristiti prilikom obaveštavanja učensika o NTC dešavanjima, da se pristanak na obradu podataka o ličnosti može opozvati bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan rukovaocu nadoknaditi opravdane troškove i štetu u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Ovim putem potvrđujem da sam obavešten/a o obradi podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i dajem dobrovoljni pristanak da se podaci koje dostavljam obrađuju u smislu navedenog Zakona. *
Napomena
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy