MMC 2019/20 matemātikas konkursa pieteikuma anketa
Paldies, pietiekšanās MMC matemātikas konkursam ir noslēgusies. Vajadzības gadījumā sazinieties ar organizatoriem mmc@rims.edu.lv
Atgādinām, ka par reģistrētajiem dalībniekiem apmaksa jāveic līdz 06/11/2019!

Rekvizīti:
SIA “RIMS – Rīga International meridian school”
PVN reģistrācijas numurs Nr. LV40103239061
Juridiskā adrese: Slāvu iela 2, Rīga, LV-1019, Latvija
Bankas nosaukums: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV63UNLA0055000852371
This form was created inside of Riga International Meridian Schools (RIMS). Report Abuse