Γενικές Ερωτήσεις Δικαστικής Γραφολογίας

Το παρόν αποτελεί ένα ανοιχτό ερωτηματολόγιο για θέματα Δικαστικής Γραφολογίας, το οποίο σκοπεύει στην ανάγνωση της αντίληψης του κοινού για σχετικά θέματα. Το ερωτηματολόγιο εντάσσεται σε έρευνα που διεξάγεται από το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" Ι.Κ.Ε. σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Staffordshire University.
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question