แบบฟอร์มสมัคร ผู้ประสานงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที สำหรับ SMEs พื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช และ ตรัง รอบพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ ผู้ที่จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย พื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช และ ตรัง เข้าร่วมโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- ผู้ที่จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่ภาคใต้ หรือนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นปีสุดท้าย
- มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานหลัก ณ สถานประกอบการ ในเขตจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ประมาณช่วงเดือนธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62) โดยระยะเวลาเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าปฏิบัติงานจนครบ 90 วัน
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
- การถ่ายทอดองค์ความรู้การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
- พี่เลี้ยงแนะนำการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศในธุรกิจ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรายเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
กรณีนักศึกษาที่กำลังศึกษา ค่าตอบแทน 9,000 บาท
กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ค่าตอบแทน 10,000 บาท
การประกาศผลการรับสมัคร
ทางผู้ประสานงานจะติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์ที่ให้ไว้ และผ่านอีเมลล์ จากนั้นให้ผู้สมัครส่งเอกสาร มาตามอีเมล์ที่ให้ไว้นี้
อีเมล์ ส่งหลักฐานการสมัคร thanyawee_ros@nstru.ac.th
หลักฐานการสมัคร (ส่งหลักฐานเมื่อได้รับการติดต่อประสานจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น)
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. (กรณียังศึกษาอยู่) ใบรับรองจากสาขาวิชา ว่าได้ศึกษาอยู่สาขาวิชานั้นจริง 1 ฉบับ (กรณีจบการศึกษาแล้ว) transcript 1 ฉบับ
3. สำเนาเลขบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ (ใช้ได้ทุกธนาคาร)
ลิงค์เลือกสถานประกอบการ
ลิงค์เลือกสถานประกอบการ
สถานะการศึกษา *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
ที่อยู่/ภูมิลำเนา *
Your answer
สาขาที่ศึกษา/ที่จบการศึกษา (ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น) * *
Your answer
ชื่อสถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษา *
Your answer
สถานประกอบการที่สนใจ (อันดับ 1) ลิงค์เลือกสถานประกอบการhttp://bit.do/eCsDw *
Your answer
สถานประกอบการที่สนใจ (สำรอง) ลิงค์เลือกสถานประกอบการ http://bit.do/eCsDw *
Your answer
ปัญหาสอบถามอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse - Terms of Service