BUZÓN DE SUGERENCIAS

ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE ANÓNIMO.

Deja aquí tus sugerencias de mejora o ideas de actividades para poder realizar desde el AMPA o trasladarle a la dirección del colegio.

Sign in to Google to save your progress. Learn more

Sugerencia

Mejora o mejoras a realizar

De conformidade co establecido na la Lei Orgánica Nº 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Vd. queda informado e consinte expresamente que os datos de carácter persoal que proporciona ao cubrir o presente formulario, serán incorporados aos ficheros da ANPA Colegio Concepción Arenal, con domicilio en Rúa Bedoya No 22. 32004. OURENSE, para que éste poida efectuar o tratamento, automatizado ou non, dos mesmos cos fins propios desta asociación incluidos nos estatutos, prestando o seu consentimiento expreso para que ditos datos poidan ser comunicados para a súa utilización cos fins anteriores a outras Entidades. Así mesmo, queda informado que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose á dirección indicada anteriormente.

O dereito da propia imaxe está recoñecido no art.18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe e a Lei 15/1999, de 13 de decembro, sobre a protección de datos de carácter persoal, art.13 do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy