PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Anh/Chị vui lòng trả lời những câu hỏi trong phiếu này. Những thông tin anh/ chị cung cấp sẽ là cơ sở giúp giảng viên điều chỉnh quá trình giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy, anh/ chị hãy đưa ra những nhận xét trung thực, khách quan và mang tính xây dựng. Trung tâm xin chân thành cảm ơn và hoan nghênh ý kiến đóng góp của các Anh/Chị!
DANH SÁCH MÔN HỌC, TÊN GIẢNG VIÊN THEO LỚP
Kinh tế lượng 1 ThS Nguyễn Thị Thùy Trang
Quản trị kinh doanh 1 TS Nguyễn Thị Hồng Thắm
Quản lý học 1 TS Nguyễn Thị Lệ Thúy
Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 ThS Hoàng Trung Lai
Nguyên lý kế toán (E) ThS Phạm Thanh Hương
Nguyên lý thống kê ThS Đỗ Văn Huân
Nguyên lý thống kê ThS Nguyễn Huyền Trang
Quản trị kinh doanh 1 ThS Phan Thanh Hoa
Quản lý học 1 TS Nguyễn Thị Hồng Minh
Kinh tế lượng 1 ThS Lê Đức Hoàng
Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 PGS. TS Nguyễn Hữu Tài
Nguyên lý kế toán (E) PGS. TS Phạm Đức Cường
Họ và tên sinh viên * *
Your answer
Mã sinh viên * *
Your answer
Lớp chuyên ngành * *
Tên học phần * *
Họ và tên giảng viên * *
NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
Your answer
Mức độ đồng ý/ đánh giá của anh/ chị được chọn theo thang điểm từ 1-5 *
THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC VÀ TÀI LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY * *
2. Giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về lịch trình/kế hoạch giảng dạy, phương thức và tiêu chí đánh giá kết quả học tập *
3. Giảng viên cung cấp đầy đủ nguồn tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho sinh viên bao gồm:
Nguồn tài liệu online của Nhà trường. * *
Tài liệu e-book của Trung tâm * *
Nguồn tài liệu khác (ghi rõ) * *
NỘI DUNG GIẢNG DẠY *
4. Nội dung giảng dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đề cương chi tiết môn học * *
HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
5. Giảng viên có kiến thức sâu rộng về môn học. * *
6. Giảng viên chấp hành việc lên lớp và kết thúc giờ giảng theo quy định * *
7. Giảng viên đảm bảo được tiến độ giảng dạy theo đề cương chi tiết học phần * *
8. Giảng viên có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu. * *
9. Giảng viên nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy. * *
10. Giảng viên sẵn sàng và kịp thời giải đáp những thắc mắc của sinh viên liên quan đến môn học. * *
11. Phương pháp giảng dạy của giảng viên phát huy tính tự học, tự nghiên cứu của người học. * *
12. Giảng viên khuyến khích sinh viên phát biểu và tích cực tham gia vào bài giảng * *
13. Giảng viên sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có trong phòng học (bảng, máy chiếu,...). * *
14. Giảng viên thể hiện tính chuẩn mực của nhà giáo (tác phong, trang phục, cách ứng xử với sinh viên…) * *
15. Giảng viên nói to và rõ ràng * *
KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN *
16. Giảng viên sử dụng kết hợp nhiều hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên (bài tập nhóm, bài thuyết trình…) * *
17. Giảng viên công bằng trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên * *
KHẢ NĂNG GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH (ĐỐI VỚI NHỮNG MÔN HỌC BẰNG TIẾNG ANH) *
18. Khả năng giảng dạy bằng Tiếng Anh của giảng viên tốt * *
ÁP DỤNG TURNITIN *
19. Giảng viên thường xuyên yêu cầu sinh viên nộp bài qua turnitin và công khai việc sinh viên vi phạm liêm chính học thuật trên lớp * *
CẢM NHẬN CHUNG *
20. Tôi hài lòng với giảng viên giảng dạy môn học này * *
CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP KHÁC * *
Your answer
Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của anh/ chị! *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service