Søknad om plass ved Aktivitetsskolen Slemdal

Skoleåret 2015/2016

  Opplysninger om barnet

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ønsket oppholdstid

  This is a required question
  This is a required question

  Foresatte

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Andre kontaktpersoner

  (F.eks steforeldre, besteforeldre, nabo etc.)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Bilder

  This is a required question

  Andre opplysninger

  This is a required question

  Kontrakt

  Uriktige opplysninger kan medføre oppsigelse av tildelt plass Vedtekter: http://www.slemdal-sfo.no/wp-content/uploads/2012/04/vedtekter09.pdf
  This is a required question

  Søknadsfrist 12. juni 2015.