Ερωτηματολόγιο
Η συγκεκριμένη έρευνα ασχολείται με το βαθμό συμμόρφωσης των ασθενών με ιατρικές υποδείξεις και φαρμακευτική αγωγή. Η διεθνής αρθρογραφία καταδεικνύει ότι διαφορετικές προσεγγίσεις επιρροής του ασθενούς χαρακτηρίζονται από διαφορετικό επίπεδο αποτελεσματικότητάς τους, όσον αφορά στην ανταπόκριση και συμμόρφωση του ασθενούς. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει σχετική μαρτυρία για την Ελλάδα, ενώ δεν έχει διερευνηθεί η επιρροή που μπορεί να ασκηθεί και από άλλες παραμέτρους που συνδέονται με την προσωπικότητα ή και την ποιότητα της σχέσης μεταξύ ασθενούς και ιατρού. Τα ερευνητικά αυτά κενά, καλείται η συγκεκριμένη έρευνα να καλύψει. Για το λόγο αυτό σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον περιορισμένο χρόνο σας και συμβάλλετε στον εμπλουτισμό της ακαδημαϊκής γνώσης. Η συλλογή των παρακάτω δεδομένων εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τους ερευνητικούς σκοπούς.
Σημειώστε τη συχνότητα με την οποία συμβαίνουν όσα περιγράφονται σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις: Όταν επικοινωνείτε με τον γιατρό σας (στο ιατρείο του ή μέσω τηλεφώνου)…
1…αφηγείται μια περίπτωση δίνοντας συγκεκριμένες πληροφορίες ή δεδομένα πάνω στο θέμα προς το οποίο πρέπει να συμμορφωθώ *
Ποτέ
Πάντα
2…αφηγείται μια περίπτωση δίνοντας συγκεκριμένες πληροφορίες από έρευνες, οι οποίες συνδέονται με αυτό, που μου ζητά και στο οποίο θα πρέπει να συμμορφωθώ *
Ποτέ
Πάντα
3…αφηγείται μια περίπτωση, που αφορά σε μια ανάλογη εμπειρία του / της από το παρελθόν, πάνω σε σχετικά θέματα με αυτό, στο οποίο θα πρέπει να συμμορφωθώ *
Ποτέ
Πάντα
4…μου ζητά να δεχθώ την άποψή του/της (ή νέα αγωγή ή την πρότασή του/της) χωρίς κάποια εξήγηση, για τις συνέπειες που αυτή θα έχει *
Ποτέ
Πάντα
5…ζητά την συνεργασία μου στην υλοποίηση μιας νέας ιδέας / τρόπου χειρισμού, χωρίς να επισημαίνει θετικές συνέπειες ή αρνητικές συνέπειες από την μην συμμόρφωσή μου *
Ποτέ
Πάντα
6...πιστεύει, ότι κάθε φορά που μου ζητά, δεν χρειάζεται να μου δώσει κάποιο κίνητρο, προκειμένου να συμμορφωθώ με αυτό που μου ζήτησε *
Ποτέ
Πάντα
7…μου δίνει γενικές σχετικές πληροφορίες χωρίς να προσδιορίζει τι θα έπρεπε να κάνω *
Ποτέ
Πάντα
8…παρουσιάζει πληροφορίες για τις εναλλακτικές λύσεις, χωρίς να προσδιορίζει κάποια απόφαση που θα πρέπει να παρθεί *
Ποτέ
Πάντα
9…μοιράζεται κάποιες πληροφορίες μαζί μου σχετικές με την πρότασή του/της, χωρίς να εξηγεί το γιατί μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές *
Ποτέ
Πάντα
10…επισημαίνει ότι θα υπάρχουν επιβλαβείς συνέπειες από την μη συμμόρφωση μου με τη πρότασή του/της *
Ποτέ
Πάντα
11…απειλεί ότι συγκεκριμένες θετικές συνέπειες θα σταματήσουν στο ενδεχόμενο της μη συμμόρφωσης μου με την αγωγή /προτροπή του / της *
Ποτέ
Πάντα
12…δηλώνει ότι ενδέχεται να μην έχω τις καλύτερες για μένα συνέπειες, λόγω της μη συμμόρφωσης μου με την αγωγή / πρότασή του /της *
Ποτέ
Πάντα
13…προσφέρει κίνητρο για συμμόρφωση μου με το αίτημα του/της, ως προς τη προτεινόμενη αγωγή *
Ποτέ
Πάντα
14…υπόσχεται κάποια ανταμοιβή (ψυχολογική, συναισθηματική, ηθική) για τη συμμόρφωσή μου με τις οδηγίες/ αγωγή του/της *
Ποτέ
Πάντα
15…επισημαίνει το πώς θα ανταμείψει την συμμόρφωσή μου με το αίτημα για συγκεκριμένη αγωγή ή θεραπεία του/της *
Ποτέ
Πάντα
16…παρέχει μια συνολική εικόνα του αναμενόμενου θετικού αντίκτυπου που θα είχε η πρότασή του/της σε μένα *
Ποτέ
Πάντα
17…μου κάνει σαφές ότι προβλέπονται θετικές συνέπειες από άλλους σημαντικούς για μένα ανθρώπους, αν συμμορφωθώ με το αίτημα του/της *
Ποτέ
Πάντα
18…μου υποδεικνύει ότι θα ωφεληθώ οικονομικά, αν ακολουθήσω την προτροπή της/του, για συγκεκριμένη αγωγή/ θεραπεία *
Ποτέ
Πάντα
Δηλώστε για κάθε μια από τις παρακάτω φράσεις το βαθμό διαφωνίας ή συμφωνίας σας
19. Το να συνεργάζομαι με τον/την γιατρό μου είναι συνεπές με το πώς βλέπω τον εαυτό μου τις περισσότερες φορές *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
20. Άνθρωποι παρόμοιοι με εμένα συνεργάζονται με γιατρούς σαν το δικό μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
21. Το να συνεργάζομαι με γιατρό σαν το δικό μου συχνά αντανακλά το ποιος-α είμαι εγώ *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
22. Μου παρέχει πολύ ικανοποιητική εξυπηρέτηση ο/η γιατρός μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
23. Ο /Η γιατρός είναι πάντα πρόθυμος/η να βοηθήσει τους ασθενείς / πελάτες του /της *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
24. Ο/Η γιατρός δεν είναι τόσο απασχολημένος/η προκειμένου να ανταποκριθεί στο αίτημα μου ως ασθενή εγκαίρως *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
Δηλώστε το βαθμό διαφωνίας ή συμφωνίας σας με κάθε μια από τις παρακάτω φράσεις:
25. Είμαι πολύ πιστός/η στον/στην γιατρό μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
26. Σκοπεύω να συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον/την γιατρό μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
27. Είμαι πολύ δεσμευμένος/η στον/στην γιατρό μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
28. Λαμβάνοντας υπόψη μου τα πάντα, είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον/ την γιατρό μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
29. Η συνολική ποιότητα εξυπηρέτησης, η οποία παρέχεται από τον/την γιατρό μου είναι εξαιρετική *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
30. Αν με ρωτούσε κάποιος/α, ένθερμα θα του/της συνιστούσα τον/την γιατρό μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
31. Αισθάνομαι ευχαριστημένος/ικανοποιημένος/η από τη σχέση μου με τον/την γιατρό μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
32. Αισθάνομαι χαρούμενος-η /ευτυχισμένος-η η από τη σχέση μου με τον/την γιατρό μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
33. Αισθάνομαι υποστήριξη από τη σχέση μου με το γιατρό *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
Παρακαλούμε σημειώστε σε καθεμία από τις παρακάτω δηλώσεις το επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας σας
34. O/η γιατρός μου καλείται να ανταποκριθεί σε ζητούμενα της δουλειάς του / της, χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
35. O/η γιατρός μου διαπιστώνω, ότι εισπράττει «αντικρουόμενες» επιταγές, από δύο ή περισσότερους εμπλεκόμενους (πχ. συνεργαζόμενες εταιρίες) *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
36. O/η γιατρός μου εργάζεται με δύο ή περισσότερους εμπλεκόμενους που λειτουργούν πολύ διαφορετικά *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
Με ποια συχνότητα κατά τη γνώμη σας συμβαίνουν τα παρακάτω
37. Ο/η γιατρός αισθάνεται βέβαιος-α για τα όρια της αρμοδιότητάς του/της *
Ποτέ
Πάντα
38. Έχει ξεκάθαρους, σχεδιασμένους στόχους για το αντικείμενο της εργασίας του / της *
Ποτέ
Πάντα
39. Φαίνεται να ξέρει να κατανέμει σωστά το χρόνο του / της *
Ποτέ
Πάντα
40. Ξέρει ποιες είναι οι ευθύνες του / της *
Ποτέ
Πάντα
41. Ξέρει τι αναμένεται από αυτόν / αυτήν *
Ποτέ
Πάντα
42. Φαίνεται να υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις για το τι πρέπει να γίνει *
Ποτέ
Πάντα
43. Φέρεται το ίδιο ανεξάρτητα με το ποιους έχει γύρω του *
Ποτέ
Πάντα
44. Εκτελεί με προσοχή τα καθήκοντα του /της *
Ποτέ
Πάντα
45. Έχει τον κατάλληλο όγκο δουλειάς να κάνει *
Ποτέ
Πάντα
46. Φαίνεται να γνωρίζει το πως θα αξιολογηθεί για να πάρει προαγωγή ή να αυξήσει το εισόδημά του / της *
Ποτέ
Πάντα
47. Τα καθήκοντα που εκτελεί ταιριάζουν με τις αξίες του / της *
Ποτέ
Πάντα
Ως προς το εκάστοτε αίτημα του/της ως γιατρός
48. Υπάρχει κάποια πιθανότητα συμμόρφωσης μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
49. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συμμόρφωσης μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
50. Υπάρχει πιθανότητα προσαρμογής της συμπεριφοράς μου σύμφωνα με το αίτημα του/της *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
51. Υπάρχει ανταπόκριση, η οποία υποδηλώνει την επιθυμία μου, να συμμορφωθώ *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
52. Η πλειοψηφία των ασθενών του/της συμμορφωνόμαστε με την προτεινόμενη πρόταση του/της ως γιατρός *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
53. Η πλειοψηφία των ασθενών του/της εφαρμόζουμε την προτεινόμενη πρόταση του/της γιατρού *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
54. Η πλειοψηφία των ασθενών του/της γιατρού αποδεχόμαστε την προτεινόμενη πρόταση του/της, ως ο/η γιατρός μας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
55. Η πλειοψηφία των ασθενών του/της προσαρμόζουμε την συνταγή/αγωγή/υπόδειξη σύμφωνα με την πρόταση του/της, ως ο/η γιατρός μας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
56. Η πλειοψηφία των ασθενών του/της συμπεριφερόμαστε έτσι, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την επιθυμία του/της, ως ο/η γιατρός μας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
Πιστεύω ότι ….
57. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ασθενείς του/της συμμορφωνόμαστε με την προτεινόμενη πρόταση του/της, ως γιατρός *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
58. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ασθενείς του/της εφαρμόζουμε την προτεινόμενη πρόταση του/της, ως ο/η γιατρός μας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
59. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ασθενείς του/της αποδεχόμαστε την προτεινόμενη πρόταση του/της, ως ο/η γιατρός μας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
60. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ασθενείς του/της προσαρμόζουμε την συνταγή /αγωγή / υπόδειξη σύμφωνα με την πρόταση του/της γιατρού μας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
61. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ασθενείς του/της γιατρού μου συμπεριφερόμαστε έτσι, ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις επιθυμίες του/της *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
Σε ποιο βαθμό καθένας/μία, από τις παρακάτω παραμέτρους επηρεάζει το επίπεδο συμμόρφωσης εσάς των ασθενών του/της, με την προτεινόμενη αγωγή/θεραπεία από τον/την γιατρό σας ;
62. Το επίπεδο της προηγούμενης διαμορφωμένης εμπιστοσύνης *
Καθόλου
Απόλυτα
63. Η προηγούμενη συνολική ικανοποίηση που αισθάνομαι από τον/την γιατρό μου *
Καθόλου
Απόλυτα
64. Η χρονικά αδιαφοροποίητη πίστη που αισθανόμαστε για τον/την γιατρό μας *
Καθόλου
Απόλυτα
65. Η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας μας *
Καθόλου
Απόλυτα
66. Η ηλικία μου *
Καθόλου
Απόλυτα
67. Το πόσο προβεβλημένη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζω (έχει συζητηθεί και με έχει θορυβήσει ) *
Καθόλου
Απόλυτα
68. Το επίπεδο της τιμής της αγωγής / θεραπείας που θα μου υποδείξει *
Καθόλου
Απόλυτα
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (παρακαλούμε συμπληρώστε αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους)
69. Ηλικία *
70. Φύλο *
71. Γιατροί μίας συγκεκριμένης ειδικότητας (π.χ. παθολόγος, καρδιολόγος, γυναικολόγος ...) που έχετε απευθυνθεί ποτέ *
72. Αυτή την περίοδο επισκέπτεστε πόσους γιατρούς; *
73. Η διάρκεια της σχέσης σας, ως ασθενής με τον/την γιατρό, που σας παρακολουθεί σήμερα είναι: *
74. Θα χαρακτηρίζατε την αφορμή για την τελευταία σας αυτή σειρά επισκέψεων ως *
75. Περιοχή ιατρείου / τόπου που δέχεστε τις υπηρεσίες υγείας *
Your answer
ΤΕΛΟΣ, θα μας ενδιέφεραν τα εξής
76. Πώς θα βαθμολογούσατε τη γνώση σας για θέματα συμμόρφωσης των ασθενών με τις υποδείξεις των γιατρών; *
Χαμηλή
Υψηλή
77. Πώς θα βαθμολογούσατε την εμπλοκή σας με θέματα συμμόρφωσης των ασθενών με τις υποδείξεις των γιατρών; *
Χαμηλή
Υψηλή
78. Πώς θα βαθμολογούσατε το επίπεδο ευθύνης σας για θέματα συμμόρφωσης των ασθενών με τις υποδείξεις των γιατρών; *
Χαμηλό
Υψηλό
79. Πώς θα βαθμολογούσατε το επίπεδο αξιοπιστίας/ σιγουριάς των απαντήσεων στο παρόν ερωτηματολόγιο; *
Χαμηλό
Υψηλό
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy