Přihláška Spolek TrojHáček
Jak se stát rybářem potažmo členem spolku TrojHáček?

Přihlášku do spolku Trojháček můžete získat na Úřadu městyse Havlíčkova Borová anebo na adrese sídla spolku TrojHáček (v tištěné formě) nebo v elektronické formě. Více informací na www.trojhacek.cz nebo www.facebook.com/TrojHacek. Další informace budou přiložené v tištěné verzi přihlášky.

Všichni zájemci z řad dětí a mládeže (od 7 do 15 let) se mohou dále hlásit na Základní škole Havlíčkova Borová.

Za řádného člena OS TrojHáček může být přijata fyzická osoba starší 18 let s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR (občan EU s povolením k trvalému či přechodnému pobytu). O přijetí řádného člena rozhoduje rada OS Trojháček na základě jeho podané písemné přihlášky. Je-li rozhodnuto o přijetí, vzniká členství zaplacením stanoveného zápisného a členského příspěvku.


Za řádného člena spolek TrojHáček může být přijata fyzická osoba starší 18 let s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR (občan EU s povolením k trvalému či přechodnému pobytu). O přijetí řádného člena rozhoduje rada spolek Trojháček na základě jeho podané písemné přihlášky. Je-li rozhodnuto o přijetí, vzniká členství zaplacením stanoveného zápisného a členského příspěvku.

Za nezletilého člena spolek TrojHáček může být přijata fyzická osoba s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR (občan EU s povolením k trvalému či přechodnému pobytu), jež je mladší 18 let a v roce, v němž se rozhoduje o jeho přijetí, dosáhne věku alespoň 7 roků. O přijetí nezletilého člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolek Trojháček. Nezletilí členové spolek Trojháček jsou organizováni ve dvou věkových kategoriích, od 7 do 15 let a od 16 do 18 let.

Za čestného člena spolek TrojHáček je považována osoba, jejíž konání pomohlo při realizaci spolek TrojHáček a je schválena radou spolek Trojháček.Sign in to Google to save your progress. Learn more
Chceš být členem spolku TrojHáček? *
Řádný (dospělí) nebo nezletilý (7-15let nebo 16-18let)
Příjmení *
Jméno *
Datum narození *
DD.MM.RRRR
Adresa *
Ulice a č.p., město, PSČ
Kontakt Tel.č. *
420XXXXXXXXX
E-mail *
Jste již členem ČRS nebo MRS, případně kde?
V případě nezletilého člena
Prosím zákonného zástupce nezletilého člena, aby zde uvedl vše dle pravdy, jelikož se jedná o bezpečí jeho dětí.
Příjmení a jméno zákonného zástupce, telefonický kontakt
V případě nezletilých členů
U dětí možné alergie, nemoci atd.
Platí pro  zákonného zástupce dítěte
Ostatní dotazy...
V případě další dotazů na jakoukoliv problematiku OS TrojHáček, prosím pište zde.
Ochrana osobních údajů *
OS TrojHáček prohlašuje, že veškeré osobní údaje členů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje jsou důvěrné a nebudou zveřejněny. OS TrojHáček se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně.
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy