Přihláška OS TrojHáček

Jak se stát rybářem - členem OS TrojHáček

Přihlášku do OS Trojháček můžete získat na Úřadu městyse Havlíčkova Borová anebo na adrese sídla OS TrojHáček (v tištěné formě). Více informací na " www.trojhacek.cz " nebo " www.facebook.com/TrojHacek ". K vyplněné přihlášce přiložíte 1x Vaši průkazovou fotografii. Další informace budou přiložené v tištěné verzi přihlášky.

Všichni zájemci z řad dětí a mládeže (od 7 do 15 let) se mohou dále hlásit na Základní škole Havlíčkova Borová.

Za řádného člena OS TrojHáček může být přijata fyzická osoba starší 18 let s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR (občan EU s povolením k trvalému či přechodnému pobytu). O přijetí řádného člena rozhoduje rada OS Trojháček na základě jeho podané písemné přihlášky. Je-li rozhodnuto o přijetí, vzniká členství zaplacením stanoveného zápisného a členského příspěvku.

Za nezletilého člena OS TrojHáček může být přijata fyzická osoba s trvalým či dlouhodobým pobytem na území ČR (občan EU s povolením k trvalému či přechodnému pobytu), jež je mladší 18 let a v roce, v němž se rozhoduje o jeho přijetí, dosáhne věku alespoň 7 roků. O přijetí nezletilého člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada OS Trojháček. Nezletilí členové
OS Trojháček jsou organizováni ve dvou věkových kategoriích, od 7 do 15 let a od 16 do 18 let.

Za čestného člena OS TrojHáček je považována osoba, jejíž konání pomohlo při realizaci OS TrojHáček a je schválena radou OS Trojháček.


Informace pro nové členy
https://docs.google.com/open?id=0B0D_6KuaZZEZYjRkZjA4MjktYzRjZC00OGI4LTkyMDYtNDlhMGNlMWM1ZjA3


Stanovy OS TrojHáček
https://docs.google.com/open?id=0B0D_6KuaZZEZNTZmNjMwODctOTRkNS00NDRkLThmOTctNzEyYjkyNGE4NmE5


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  V případě nezletilého člena

  Prosím zákonného zástupce nezletilého člena, aby zde uvedl vše dle pravdy, jelikož se jedná o bezpečí jeho dětí.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question