แบบรายการผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ

ปิดระบบทุกวันที่ 30 ของเดือน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  เป้าหมาย

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  งบประมาณดำเนินงาน (บาท)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question