ANSÖKAN: scenevent
Svar på denna ansökan är INTE BINDANDE och det räcker med preliminära svar och grova uppskattningar över era planer och behov. Vi kan be om ändringar och ni har rätt att justera er planering efter godkännade. Ingenting är "spikat" eller skrivet i sten förrän KA/kontaktpersonen från Kodachicon säger att ett beslut har tagits.

PS! Läs igenom hela formuläret och alla frågor en gång innan du börjar fylla i dina svar! 

Om frågor dyker upp som berör formuläret kan ni maila dem till: aktiviteter@kodachi.se
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vem är du/ni? *
Ange namn för ansvarig kontaktperson hos er, d.v.s. den som tar ansvar för sceneventet och sköter kontakten med oss. Om du/ni representerar en förening eller organisation, vänligen ange vilken.

exempel: Bob Byggare, föreningen Bygger Rubbet
Vad tänker ni framföra? *
En kort beskrivning räcker!

exempel: vi vill demonstrera våra unika byggtekniker med dans och musik
Hur många är ni som framträder? *
Ange hur många ni är som ska vara på scen, samt om ni har någon backstage (t.ex. en assistent).
Om ni håller en tävling eller aktivitet öppen för deltagare, ange även hur många deltagare det blir som mest.

exempel: 3 st dansare, 1 assistent, 1 frivillig från publiken
Behöver ni ha en föranmälan för deltagare?
*
Gäller t.ex. tävlingar och gameshows där vem som helst får anmäla sig för att delta/tävla, skippa frågan om den inte är relevant för er.
Vilken scen tror ni att ert framträdande passar bäst på? *
Lilla Scen är placerad på ett öppet torg precis innanför Entrén. Här är det många som går förbi och kanske sätter sig i publiken en stund om det är något som roar på scenen. Det passar utmärkt för dans och musik, men är inte helt lämpligt för något som kräver tystnad och en koncentrerad publik.

Föreläsningssalen är, som namnet antyder, en föreläsningssal i vår huvudbyggnad. Det är ljudisolerat och stänger ute allt ljud och rörelse från resten av byggnaden, vilket är perfekt för föreläsningar och liknande. Salen är uppbyggd som en amfiteater så att alla i publiken ser bra utan någon som sitter i vägen.

Utomhus har vi flera ytor som kan lämpa sig för framträdanden, bl.a. en bollplan mellan byggnaderna och en stor gräsmatta på bakgården. 

Inomhus har vi ett antal större öppna ytor som kan lämpa sig för framträdanden, både i huvudbyggnaden och i vår andra byggnad.

Kontakta aktiveter@kodachi.se för mer information om våra scener och ytor för framträdanden! 
OBS! Det är inte säkert att ni får den scen ni väljer här.
Hur lång tid tar ert framträdande? *
Vi avsätter ca 10 minuter före och efter varje framträdande till förberedelser och återställande, om ni behöver mer tid än så är det viktigt att ni noterar det här.

exempel: 1 timme + 20 minuter för förberedelser
Kryssa i vilka tider ni föredrar för hålla ert framträdande *
Om du kryssar i en tid som säger 10:00 - 14:00 så betyder det inte att ni är tvungna till att hålla i en fyratimmars föreställning, det betyder att ni vill hålla ert framträdande någon gång inom den tidsramen. 

Om du kryssar i alternativet "När som helst" behöver du INTE kryssa i alla tider individuellt.

Vilka tider ni får meddelas vid godkännande, och kan ändras därefter om det inte funkar. 
Required
Lån av scenutrustning *
Följande är utrustning vi har för våra scener och låter er använda. 

OBS! Detta är endast för våra scener, för öppna ytor inomhus/utomhus har vi begränsade möjligheter att sätta upp utrustning.
Required
Utrustning/rekvisita ni ansvarar för själva
Denna fråga gäller främst större utrustning/rekvisita som tar plats på scenen och/eller behöver hållas i åtanke vid planering och uppsättning av ert framträdande. Handhållna props och liknande behöver inte listas.
OBS! Vi förbehåller oss rätten att neka delar av rekvisita om vi förutser problematik med dem, t.ex. pga storlek eller tidskrävande uppsättning. 

exempel: hink med murbruk, en riktig cementblandare, 10 tegelstenar och dansmatta
(i vårt exempel skulle cementblandaren nekas, det är inte rimligt att få upp en sån på en scen)
Ska ni dela ut priser?
*
Gäller endast om ni håller en tävling eller liknande event med tävlande/deltagare, skippa frågan om den inte är relevant för er.
Behöver ni en plats att repetera på?
*
Svara JA eller NEJ.

Om ja, ange även följande:
- vilken sorts yta/lokal ni behöver
- hur lång tid ni behöver
- ungefär när ni vill kunna repetera

Denna fråga är främst för att ge oss en bild av vad ni kan behöva, det räcker med en grov plan som ni kan ändra på i efterhand.

exempel: ja, vi behöver en öppen yta för att repetera dansen med cementblandaren. det räcker med en halvtimme, helst samma dag som framförandet

Vill ni ansöka om stöd, antingen bidrag i pengar eller utrustning som Kodachicon kan låna ut? *
Ansökan om stöd sker via mailkontakt med Mattias som är KA och kontaktansvarig för alla utomstående aktiviteter. Vi kan inte garantera att alla kan få stöd och vi kan inte bidra hur mycket som helst, men inom rimliga gränser bidrar vi gärna med stöd och/eller material. 

Ditt svar här är inte bindande, frågan kan tas upp vid senare tillfälle och beslut kan tas då.

OBS! Kodachi kompenserar inte för resa till/från konventet.
Ange en epostadress vi kan kontakta er på *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kodachicon.se. Report Abuse