Európske komunitárne programy Horizont 2020 a COSME - Regionálne semináre pre firmy aj výskumníkov

Európske programy nie sú len štrukturálne fondy! Európska komisia pripravila na obdobie 2014-2020 vyše 70 miliárd eur na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Takmer 20% týchto prostriedkov je určených pre firmy!

Účasť na seminári je bezplatná! V prípade záujmu o účasť viacerých osôb z jednej organizácie, prosíme, vyplňte registračný formulár za každú osobu.

Upozornenie: Seminár v Bratislave je z kapacitných dôvodov uzavretý.

Kontakt: Ivan FILUS, Národný kontaktný bod pre MSP, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Tel: 02/ 5441 7515, 5441 7606, E-mail: filus@bic.sk

REGISTRAČNÝ FORMULÁR NA PODUJATIE:

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question