ANKIETA
DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY CHOCEŃ
NA LATA 2020-2030

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Choceń, w związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Choceń do roku 2030. Ankieta ma charakter anonimowy.
1. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne dziedziny funkcjonowania gminy, poprzez kliknięcie, gdzie: 1–bardzo źle, 2–źle, 3–dostatecznie, 4–dobrze, 5–bardzo dobrze.
1
2
3
4
5
Połączenia komunikacyjne na obszarze gminy i z otoczeniem zewnętrznym
Stan środowiska naturalnego
Walory turystyczno-krajobrazowe
Stan estetyki gminy (parki, tereny zielone)
Sytuacja na rynku pracy
Funkcjonowanie edukacji w tym poziom kształcenia
Dostęp do opieki żłobkowej i przedszkolnej
Jakość i dostępność świadczeń medycznych
Bezpieczeństwo publiczne
Dostępność placówek kultury – bibliotek, świetlic, i innych
Dostępność usług/ możliwość zakupu artykułów codziennego użytku
Budownictwo mieszkaniowe
Jakość infrastruktury technicznej (drogi, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, itp.)
Odnawialne źródła energii (instalacje solarne, fotowoltaiczne)
Dostępność gruntów dla inwestorów
Dostępność do usług noclegowych i gastronomicznych
Dostępność do bazy turystycznej
Dostęp do bazy sportowo-rekreacyjnej
2. Proszę wskazać co wg Pana/Pani powinno być głównym kierunkiem rozwoju Gminy Choceń? (proszę zaznaczyć max 2 odp.)
3. Proszę wskazać główny problem jaki wg Pana/Pani występuje na obszarze Gminy Choceń? (proszę zaznaczyć max 2 odp.)
4. Czy uważa Pan(i), że gmina, w której Pan(i) mieszka to dobre miejsce do życia?
5. Proszę wymienić 2 mocne strony Gminy Choceń?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy