แบบทดสอบ เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
ศึกษาเอกสาร แหล่งเรียนรู้บนอินเตอร์ หรือหนังสือเรียน (1.2) เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แล้วทำแบบทดสอบ
ใส่ เลขที่ ชื่อ สกุล ตามลำดับ *
Your answer
ตัวชี้วัด ม.3/1 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1
สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
4. การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ในวันที่ 21 มิ.ย. เกิดการเปลี่ยนแปลง และปรากฏการณ์อย่างไรบนโลก 1. โลกหันซีกเหนือออกจากดวงอาทิตย์ จึงเป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ 2. โลกหันซีกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ จึงเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ 3. โลกหันบริเวณศูนย์สูตรเข้าหาดวงอาทิตย์ จึงเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง 4. โลกหันบริเวณศูนย์สูตรเข้าหาดวงอาทิตย์ จึงเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ *
1 point
1. เส้นสมมติแบ่งครึ่งโลกเป็นสองส่วน คือเส้นใด *
1 point
15. วงกลมใหญ่ของทรงกลมฟ้าและมีเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรโลกเรียกว่าอะไร 1. ขั้วฟ้าเหนือ 2. ขั้วฟ้าใต้ 3. เส้นศูนย์สูตรฟ้า 4. ทรงกลมฟ้า
1 point
8. ในชีวิตประจำวันนักเรียนคิดว่าตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 1. มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทุกวัน 2. มีการเปลี่ยนแปลงเดือนละตำแหน่ง 3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกตรงตำแหน่งเดิมทุกวัน 4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ *
1 point
6. ข้อใดที่กล่าวถึงการบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าไม่ถูกต้อง 1. ผู้สังเกตแต่ละคนมีทรงกลมฟ้าของตนเอง 2. เส้นศูนย์สูตรฟ้า 3. ขั้วฟ้าเหนือ 4. เส้นศูนย์สูตร *
1 point
5. ตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 23.5 องศา ตรงกับวันที่เท่าไรของทุกปี 1. 21 มีนาคม 2. 21 มิถุนายน 3. 23 กันยายน 4. 22 ธันวาคม *
1 point
13. ในเดือนมกราคม ซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ซีกโลกใต้เป็นฤดูอะไร 1. ฤดูฝน 2. ฤดูใบไม้ร่วง 3. ฤดูใบไม้ผลิ 4. ฤดูร้อน
1 point
14. ประเทศไทยอยู่ซีกโลกใด 1. ซีกโลกเหนือ 2. ซีกโลกใต้ 3. ซีกโลกขั้วฟ้าเหนือ 4.ซีกโลกขั้วฟ้าใต้
1 point
3. โลกหมุนรอบแกนสมมติที่ผ่านขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ และจุดศูนย์กลางของโลก แกนดังกล่า วคือ 1. แกนสมมติ 2. แกนเหนือ 3. แกนใต้ 4. แกนโลก *
1 point
7. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะแกนโลกเอียงทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด 1. เกิดกลางวันและกลางคือ 2. เกิดน้ำขึ้นและน้ำลง และสุริยุปราคา จันทรุปราคา 3.เส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ปรากฏไม่ซ้ำตำแหน่งเดิม 4. บริเวณหนึ่งบนโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันในรอบปี *
1 point
11. วันที่เท่าไรที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 23.5 องศา 1. 23 กันยายน 2. 21 มีนาคม 3. 21 มิถุนายน 4. 22 ธันวาคม
1 point
2. ทรงกลมสมมติที่ครอบโลกอยู่เรียกว่าอะไร 1. แกนโลก 2. เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า 3. ทรงกลมท้องฟ้า 4. ขั้วฟ้า *
1 point
9. วันที่เท่าไรที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง 1. 23 กันยายน 2. 21 มีนาคม 3. 21 มิถุนายน 4. 22 ธันวาคม *
1 point
10. ในวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดวงอาทิตย์จะตกในทิศใด 1. ทิศตะวันตก 2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 4. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ *
1 point
12. วันที่เท่าไรที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 23.5 องศาและทำให้ช่วงกลางคืนยาวกว่ากลางวัน 1. 23 กันยายน 2. 21 มีนาคม 3. 21 มิถุนายน 4. 22 ธันวาคม
0 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms