แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติรายละเอียด : ด้านข้อมูล
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ รายละเอียด : ด้านการใช้งาน
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ : ด้านรูปแบบ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ส่วนที่ 5 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ รายละเอียด : ด้านการใช้ประโยชน์
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 6 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ *
Your answer
กรุณากรอก E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service