แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ตามโครงการ โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาปัญญา และ ผลงานประเภทอื่นๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (hard copy) http://sci.udru.ac.th/newsci/document/claim-form.docx
ชื่อ - สกุล *
ตำแหน่งทางวิชาการ *
สาขาวิชา *
ลักษณะผลงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms