PRIJAVNICA: Ne-festival gledališča zatiranih 2019 | APPLICATION FORM: Non-festival of Theatre of the Oppressed 2019
English below.


Dobrodošel_a.

Veseli nas, da se prijavljaš na 7. mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih z naslovom ''Komu grmi?''. Upamo, da se nam pridružiš v ustvarjanju in druženju, zato te vabimo k izpolnjevanju!


TERMIN: 31. 7. - 4. 8. 2019
LOKACIJA: Gornji Grad, Slovenija
CENA: 50 € / 70 € / ?? € (dodaten znesek po principu solidarnostne ekonomije)
KONTAKT: transformator.toslo@gmail.com.NE-FESTIVALSKI KODEKS OBNAŠANJA TER PRAKTIČNE INFORMACIJE:


1. SKRBIMO ZA OKOLJE IN SKUPNOST

Vsak_a udeleženec_ka je v času Ne-festivala odgovoren_a poskrbeti zase, za Ne-festivalsko skupnost in za okolico.
Vsak_a udeleženec_ka s seboj prinese PRIBOR, KROŽNIK in KOZAREC ter ostale osnovne potrebščine.2. OMEJITVE NA DELAVNICAH

Delavnice letošnjega Ne-festivala so:
Uroš Kaurin - ''WE DON'T NEED ANOTHER HERO!''
Abel Solares - "BODY WORK FOR ARTIVIST"
Birgit Fritz - ''THERE IS A CRACK IN EVERYTHING" - DELAVNICA JE POLNA!
Mišo Mičič & Sara Lucu - ''FREE FORM BRECHT''

Zaradi specifike delavnic ter obvezne stoodstotne udeležbe je število udeleženk_cev omejeno na največ 10 na posamezno delavnico. Delavnica z Abelom Solaresom je omejena za največ 20 udeleženk_cev.


Upoštevaje zahtevano ter omejeno se je delavnic mogoče udeležiti v naslednjih kombinacijah:
- celodnevna delavnica ''WE DON'T NEED ANOTHER HERO''
- dopoldanska delavnica ''BODY WORK FOR ARTIVIST'' + popoldanska delavnica ''THERE IS A CRACK IN EVERYTHING''
- dopoldanska delavnica ''BODY WORK FOR ARTIVIST'' + popoldanska delavnica ''FREE FORM BRECHT''

Mogoča je tudi udeležba posameznih dopoldanskih/popoldanskih delavnic.3. OTVORITEV IN NE-FESTIVALSKI SPREVOD

Ne-festival bo v sredo, 31. 7. 2019, otvoril Ne-festivalski sprevod, zato prinesi s seboj instrumente, maske, kostume ... Po sprevodu v uvodu Ne-festivala sledita piknik in otvoritvena predstava.4. CENA

--- EARLY BIRDS (prijave in plačila do 30. 6. 2019) - 50 EUR
--- Po 30. 6. 2019 - 70 EUR

Po principu solidarnostne ekonomije lahko plačaš tudi višji znesek.

V ceno je vključeno spanje v Ne-festivalskem kampu, jutranja kava, čaj in sadje, dva veganska/vegetarijanska obroka na dan (kosilo in večerja), delavnice in predstave, delavnice ter varstvo za otroke.5. PRIJAVA IN PLAČILO

Ob izpolnitvi prijavnice ti bodo posredovani podatki za plačilo kotizacije za udeležbo na Ne-festivalu.
Prijava je potrjena ob poravnanem plačilu na TRR društva.6. VRAČILO DENARJA

V primeru odjave do 20. 7. 2019 vračamo 80% vplačanega zneska. Za odjave po 20. 7. 2019 denarja ne vračamo.
-------- ENG ---------


Welcome.

We are more than glad to welcome you at the application form for 7. international Non-festival of Theatre of the Opressed, titled ''To Whom the Thunder Rumbles?'' We hope you join us, so we invite you to fill out the form!DATE: 31. 7. - 4. 8. 2019
PLACE: Gornji Grad, Slovenija
PRICE: 50 € / 70 € / ?? € (by means of solidarity economy)
CONTACT: transformator.toslo@gmail.comTHE NON-FESTIVAL CODE OF CONDUCT AND PRACTICAL INFORMATION:


1. TAKING CARE OF THE ENVIRONMENT AND THE COMMUNITY

Each and every participant is obliged to take care of her_himself, of the Non-festival community and the surrounding environment during the Non-festival.
Each and every participant is obliged to bring her_is own cuttlery, plate and cup.2. WORKSHOP LIMITATIONS

This year we offer the following workshops:
Uroš Kaurin - ''WE DON'T NEED ANOTHER HERO!''
Abel Solares - "BODY WORK FOR ARTIVIST" - FULL
Birgit Fritz - ''THERE IS A CRACK IN EVERYTHING" - FULL
Mišo Mičič & Sara Lucu - ''FREE FORM BRECHT''


Due to the specifics of the workshops and obligatory 100% participation, the number of participants is limited to a maximum of 10 per individual workshop. Workshop with Abel Solares is limited to a maximum of 20 participants.

Taking into account the required and limited workshops, you can participate in the following combinations:
- all day workshop ''WE DON'T NEED ANOTHER HERO''
- morning workshop ''BODY WORK FOR ARTIVIST'' + afternoon workshop ''THERE IS A CRACK IN EVERYTHING''
- morning workshop ''BODY WORK FOR ARTIVIST'' + afternoon workshop ''FREE FORM BRECHT''

The participation of individual morning/afternoon workshops is also possible.3. GRAND OPENING AND THE NON-FESTIVAL PROCESSION

On wednsday 31.7. 2019 the Non-festival will open with a procession throgh the streets of Gornji Grad, so please bring instruments, costumes, masks... The procession will be followed by the opening picnic and performance.4. PRICE

--- EARLY BIRDS (registration till 30. 6. 2019) - 50 EUR
--- After 30. 6. 2019 - 70 EUR

You can also pay a higher amount on the principle of a solidarity economy.

The price includes sleeping in the Non-festival camp, morning coffee, tea and fruit, two vegan / vegetarian meals per day (lunch and dinner), workshops and performances, workshops for children and childcare.5. APPLICATION AND PAYMENT

After filling in the application form you will receive info for transfering the payment for attending the Non-festival.
Your application will be confirmed after makig the transfer to our association's account.6. REINBURSMENT

In case of cancellation before 20.7. 2019 we reinburst 80% of the payed sum. After 20.7. 2019 there will be no reinbursments.
Obveščen_a sem o Kodeksu obnašanja na Ne-festivalu in ga v celoti sprejemam. // I have been informed of the Non-festival code of conduct and I fully accept it. *
V kolikor je tvoj odgovor 'NE' ali 'drugo', prosimo, zapiši razloge. | If your answer is 'NO' or 'other', please write down the reasons.
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy