แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บ rakchawtai
ร่วมแสดงคิดเห็นเพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น
ระบุ ชื่อ / นามสุกุล *
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
Your answer
e-mail / Line ID
เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม
Your answer
อายุ *
Your answer
เพศ *
Required
ท่านอาศัย หรือ ทำงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือไม่ ? *
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 4 อำเภอสงขลา คือ เทพา จะนะ นาทวี และ สะบ้าย้อย
Required
ที่ใด ? ที่ท่านเคยอยู่อาศัย หรือ เคยมา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ *
Your answer
ระยะเวลาที่ติดตามเว็บรักชาวใต้ดอทคอม *
Required
ท่านติดตามส่วนใดของเว็บรักชาวใต้ดอทคอมมากที่สุด ? *
Your answer
ส่วนใดของเว็บรักชาวใต้ที่ควรปรับปรุง ? *
กรุณาให้เหตุผลด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
Your answer
ท่านได้รับประโยชน์จากเว็บรักชาวใต้ดอทคอม มากน้อยเพียงใด ? *
Required
ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนถาคใต้ หรือไม่ ? *
Required
ท่านคิดว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากเหตุใด ? *
Your answer
ท่านคิดว่าควรทำอย่างไร ? ให้เกิดความสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืนตลอดไป *
Your answer
ท่านอยากจะบอกอะไร ? กับผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.