แบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย
คำชี้แจง/วัตถุประสงค์ของการสำรวจ
สช. มีความต้องการสำรวจความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลระยะท้ายและความตายให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนชาวไทย และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการสาธารณสุขในด้านการดูแลแบบประคับประคอง
โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ผู้อื่นรับทราบ ท่านสามารถเลือกตอบหรือไม่ตอบ แบบแบบสอบถามนี้ได้ ซึ่งความเห็นของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่จะนำไปประมวลผลและนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น
หากท่านมีข้อสงสัยในการตอบแบบสอบถาม กรุณาติดต่อมายังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร 02 832 9091
สวัสดีครับ ขอเวลา 10 นาที เพื่อสนทนาเกี่ยวกับมะเร็งและความตายได้ไหมครับ? *
Required
โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้
1. ท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งบ้างไหม?
2. ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับมะเร็ง?
3. สมมุติว่า ถ้าวันนี้คุณเป็นมะเร็ง คิดอย่างไรเกี่ยวกับการรักษา?
4. สมมุติว่า ถ้าวันนี้คุณเป็นมะเร็ง และหมอบอกว่าคงจะรักษาไม่หาย คุณคิดอย่างไร?
5. สมมุติว่า ถ้าวันนี้ พ่อหรือแม่ (หรือลูก) เกิดเป็นมะเร็ง และหมอบอกว่าคงจะรักษาไม่หาย คุณคิดอย่างไร?
6. การรักษามะเร็งมีค่าใช้จ่ายสูง ท่านยินดีจ่ายหรือไม่?
7. ถ้าเป็นมะเร็ง รักษาไม่หาย ท่านกลัวตายไหม?
8. ถ้าเป็นมะเร็ง รักษาไม่หาย ในช่วงท้ายก่อนตาย อยากให้หมอดูแลยังไง?
9.ในช่วงท้ายของชีวิต คุณอยากจากไปอย่างสงบ แต่ถ้าคนใกล้ตัว ผู้ดูแลหรือญาติไม่เห็นด้วย ทำไงดี ?
10. ในขณะที่คุณยังมีสุขภาพดี หรือ ไม่เป็นโรคมะเร็ง คุณเตรียมชีวิตตัวเองอย่างไร ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
11. ถ้าเลือกได้ คุณอยากตาย ที่ไหน
ขอทราบข้อมูลส่วนตัว หากยินดีเปิดเผยครับ
1.อายุ
Your answer
2. เพศ
3. ภูมิลำเนา (จังหวัด)
Your answer
ขอขอบคุณที่ช่วยตอบแบบสอบถามนี้
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nationalhealth.or.th/the-rights-to-health
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service