Var med och forma framtidens landsbygder i Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå!
Leader är en metod för lokal utveckling som finns i hela Europa. Metoden grundar sig på tanken att lokal utveckling bäst genomförs av de som bor och verkar på en plats. Därför bygger leadermetoden på ett samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor - som exempelvis föreningar, företag och kommuner.

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå satsar nu på att bilda ett leaderområde där föreningar och företagare kommer kunna söka pengar för att jobba med lokala utvecklingsprojekt. Unga invånares upplevelse av att bo i kommunerna, det vill säga det tänkta leaderområdet, är viktig information för att veta vilka frågor som leaderområdet ska fokusera på.

Vi vill alltså veta vad du tycker är bra och dåligt med platsen där du bor. Finns det saker du skulle vilja förändra? Hur och på vilket sätt? Hur ser din drömbild ut för platsen du bor på?

Genom att svara på dessa frågor hjälper du oss att bilda ett leaderområde som fokuserar på rätt saker och där ungdomars bild av vad som är viktiga frågor tas tillvara!

Denna enkät är öppen till 4 juli 2021.
GDPR
Genom att fylla i denna enkät godkänner jag att informationen jag lämnar kommer att sparas av Umeå kommun för kommunikation kring utvecklingen av landsbygdsutvecklingsstrategin för Umeåregionen till 2030. Umeå kommun är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära att vi rättar eller raderar personuppgifter genom att kontakta oss via dataskyddsombud@umea.se eller Umeåregionens kansli. Läs mer om hur Umeå kommun hanterar dina personuppgifter: Dataskyddsförordningen, GDPR - Umeå kommun (umea.se)
Bakgrund
Dessa frågor ställer vi för att se vilka grupper som tagit del av enkäten. På så vis kan vi följa upp och se om det är någon grupp som inte svarat på enkäten och som vi riskerar att missa, exempelvis en specifik åldersgrupp eller en viss könstillhörighet.

Alla frågor kopplat till avsnittet "Bakgrund" är därför obligatoriska.
E-postadress *
Jag är... *
Jag är... *
Jag bor i... *
Din upplevelse av platsen du bor på
Här nedan följer ett antal frågor om din upplevelse av att bo i din kommun. Det är frågor som handlar om vad du tycker är bra och dåligt med att bo där du bor, men också om vad som skulle kunna förändras och bli bättre.

Du väljer själv vilka frågor du vill svara på, men vi hoppas såklart att du vill svara på allihopa!
1. Vad är det bästa med att bo i din kommun?
2. Finns det något du ogillar med att bo i din kommun?
3. Har du några favoritplatser i din kommun? Vilka, och varför då?
4. Finns det några platser som du inte alls tycker om i din kommun? Vilka, och varför då?
5. Finns det något som skulle göra att du trivdes ännu bättre i din kommun?
6. Känner du dig trygg i din kommun? Varför, varför inte?
7. Finns det något du saknar i din kommun? I så fall, vad?
8. Vad tycker du om att göra på fritiden i din kommun?
9. Vad skulle du vilja göra mer av på fritiden i din kommun? Finns det saker du skulle vilja göra men som idag inte är möjliga?
10. Finns det frågor som är viktiga för att du ska trivas i din kommun och som du skulle vilja engagera dig i? I så fall, vilka?
11. Tror du att du kommer flytta från din kommun i framtiden?
Clear selection
12. Om du svarade ja eller nej på frågan ovan, vad beror det på?
13. Om du i framtiden väljer att flytta från din kommun, tror du att du en dag kommer vilja flytta tillbaka?
Clear selection
14. Om du svarade ja eller nej på frågan ovan, vad beror det på?
15. Om du fick fria händer: vad skulle du förändra i din kommun för att det skulle bli en bättre plats att bo på?
16. Om du flyttade från din kommun imorgon, vad skulle du då sakna mest?
17. Finns det något annat du skulle vilja skicka in som en synpunkt? Har vi missat något viktigt?
Och en sista fråga!...
Skulle du vara intresserad av att engagera dig i det framtida leaderområdet som ungdoms-ambassadör? Skriv i så fall namn och kontaktuppgifter nedan.
Tack för dina svar! Det hjälper oss att fokusera på rätt frågor när vi arbetar med att bilda ett nytt leaderområde. Därmed skapas också möjlighet för fler att jobba med lokal utveckling i Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeås kommuner.
Frågor? Kontakta: jennie.bergvall.kalen@umea.se
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy