IX Ogólnopolski Konkurs Młodych Altowiolistów
23-25 kwietnia 2020 r.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego
we Wrocławiu
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko uczestnika *
Your answer
Reprezentowana szkoła *
Your answer
Data urodzenia uczestnika *
MM
/
DD
/
YYYY
Klasa / rok nauki *
Your answer
Imię i nazwisko nauczyciela *
Your answer
Grupa *
Program *
pełne imię i nazwisko kompozytora - tytuł utworu - tonacja - opus, dokładny czas trwania programu
Your answer
Kontakt *
adres e-mail i telefon
Your answer
Oświadczenia
RODO *
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w IX Ogólnopolskim Konkursie Młodych Altowiolistów, akceptuję Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Altowiolistów we Wrocławiu i ponoszę prawną odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka/podopiecznego podczas trwania konkursu. *
*
Informujemy, iż, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (tzw. RODO), administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego zawarte w niniejszym formularzu, jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 25, REGON 000277322, będący także odbiorcą danych osobowych. Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane przechowywane będą od zakończenia konkursu przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie i ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). *
*
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego na zdjęciach i filmach podczas IX Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Altowiolistów we Wrocławiu. Wyrażam zgodę na czas nieokreślony na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego na stronie internetowej OSM I i II stopnia im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu , na stronach internetowych partnerów konkursu oraz profilach społecznościowych wszystkich wyżej wymienionych podmiotów, a także we wszelkich materiałach dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż wizerunek mojego dziecka/podopiecznego zostanie rozpowszechniony jedynie do celów związanych z konkursem, tj. promocji i informacji o wydarzeniu. *
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego ucznia i wyrażającego powyższe zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku. * *
Your answer
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.
potwierdzenie przyjęcia będzie wysłane pocztą mailową
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy