Kysely neurokirjon lasten ja nuorten etäopiskelujen sujumisesta koronakevään aikana
Tässä kyselyssä kartoitetaan nepsy-perheiden kokemaa etäopiskeluarkea koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa keväällä 2020.
Kyselyn toteuttaa Neurospectrum Oy yhteistyössä Tampereen seudun autismiyhdistyksen TSAU ry:n kanssa.
Taustatietoja ja ohjeet kyselyn täyttämiseen
Jos perheessänne on useampi kuin 1 tehostetun tai erityisen tuen lapsi, niin pyydämme, että vastaatte kyselyyn jokaisen lapsen osalta erikseen. Kyselyyn vastataan vain tehostetun ja erityisen tuen lasten osalta, joilla on keskittymiseen ja/tai tarkkavaisuuteen liittyviä haasteita koulussa. Vastaaminen ei edellytä, että lapsella on diagnoosi. Kysely koskee alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.
Perheessämme on *
Montako kotona asuvaa lasta perheessänne on? *
Montako tehostetun tai erityisen tuen lasta perheessänne on? *
Lapsen tai nuoren kouluaste (koulumuoto ja luokka-aste) *
Miten tehostetun tai erityisen tuen lapsen opiskelu oli kevään aikana järjestetty? *
ETÄOPETUKSEN JÄRJESTYMINEN
Sujuiko lapsen opiskelu etänä samalla tavoin kuin lähiopetuksessa? *
Mikäli vastasit ei, mitkä olivat keskeiset erot lähiopetukseen?
Missä määrin ja miten etäopiskelua ohjattiin koulusta?(voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon) *
Required
Miten paljon etäopiskelu edellytti lapselta itsenäistä työskentelyä? *
Miten itsenäinen työskentely onnistui lapselta?
Clear selection
Mitä etäopetuksen digitaalisia ohjelmia / työvälineitä opetuksessa käytettiin? Luettele kaikki käytössä olleet, jotka muistat. *
Miten yhteydenpito koulun ja kodin välillä tapahtui?
Minkälainen vanhempien rooli oli etäopiskelussa? *
Minkälainen lapsen rooli oli etäopiskelussa? (valitse yksi tai useampi vaihtoehto) *
Required
Täsmennä halutessasi vastaustasi edelliseen kysymykseen:
Noudatettiinko etäopetuksessa lähiopetuksen lukujärjestystä ja/tai aikatauluja? *
Jos vastasit ei, miten etäopetus poikkesi normaalista lukujärjestyksestä?
Clear selection
Täsmennä halutessasi vastaustasi edelliseen kysymykseen:
Minkälaista tehostettua tai erityistä tukea ja ohjausta lapsi sai etäopetuksessa? *
Täsmennä halutessasi vastaustasi edelliseen kysymykseen:
Kuka toimi pääasiassa lapsen opettajana / ohjaajana? *
Minkälaisia hyviä käytänteitä havaitsit etäopetuksessa? Kuvaa lyhyesti.
Minkälaisia haasteita havaitsit etäopetuksessa? Kuvaa lyhyesti.
Vanhemman voimavarat ja jaksaminen etäopiskelun aikana (arvioi oma jaksamisesi) *
Lapsen voimavarat ja jaksaminen (vanhemman arvio lapsen jaksamisesta) *
Arvioi lapsen edistymistä etäopiskelussa *
Täsmennä halutessasi vastausta (esim. miten lapsi joutui / joutuu korvaamaan tekemättömät tehtävät)
Muutokset perheen arjessa (valitse tarvittaessa useampi vaihtoehto) *
Required
Miten etäopetus vaikutti perheen arkeen ja voimavaroihin verrattuna normaaliin koulunkäyntiin? *
Täsmennä edellisen kysymyksen vastaustasi siitä, miten etäopetus vaikutti perheen arkeen?
Tuleeko sinulle mieleen vielä jotain erityistä, mitä haluaisit kertoa etäopiskeluihin liittyen?
Kun koulut avautuivat 14.5.2020, palasiko lapsi takaisin lähiopetukseen? *
Jos lapsi ei palannnut lähiopetukseen, mistä tämä johtui?
Toivoisitko, että etäpetusmahdollisuus voisi jatkossa olla osa opetuksen käytäntöjä? *
Perustele edellinen vastauksesi:
Onko sinulla vielä jotain muuta, mitä haluaisit kertoa kevään kouluajan sujumisesta?
KIITOS VASTAUKSESTASI!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy