แบบสอบถาม : ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำชี้แจง แบบสอบถาม

       กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป โปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด  และครบถ้วนทุกข้อ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ *
๒. อายุ *
๓. สถานภาพ *
๔. วุฒิการศึกษา *
๕. สังกัด *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy