แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ
งานสมาชิกสัมพันธ์มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและ ปรับปรุงการให้บริการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก โปรดกรอกแบบสอบถามเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ชื่อบริษัท
Your answer
ที่อยู่
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
อีเมล์
Your answer
1.ท่านต้องการเป็นสมาชิกหรือต่ออายุการเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
โปรดให้ความคิดเห็น / ระดับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการบริการของสมาคมฯ ต่อไปนี้
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ 1-5 ในแต่ละข้อ
1. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความสุภาพอ่อนน้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล์ /เว็บไซต์ / facebook/Application line
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ ผ่านทาง โทรศัพท์ / โทรสาร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความประทับใจโดยรวมที่มีต่อการบริการของสมาคมฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ความน่าเชื่อถือที่มีต่อสมาคมฯ เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1) จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของท่าน
2) ท่านเคยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการของท่านหรือไม่
3) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยกี่วัน ?
4) ท่านจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในช่วงเดือนใด ?
5) ท่านเคยใช้บริการเช่าสื่อความปลอดภัยกับสมาคมหรือไม่
6) ท่านต้องการใช้อุปกรณ์อะไรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
7) ท่านต้องการของที่ระลึกที่ใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอะไรบ้าง
Your answer
8) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
งานสมาชิกสัมพันธ์ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่กรอกแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms